1. Informacje ogólne

Operatorem  strony internetowej www.bonair.com.pl jest Bonair SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079659 o kapitale zakładowym w  wysokości 541 500 PLN (wpłaconym w całości), NIP:  522-00-01-286, zwaną dalej Bonair.

Polityka prywatności ma na celu podkreślenie szczególnego znaczenia jakie Bonair przypisuje problematyce ochrony prywatności użytkowników strony oraz udzielenie informacji użytkownikom co do wykorzystywania plików cookies, wymaganej  przez przepisy prawa. Nadrzędnym celem Bonair jest zapewnienie użytkownikom strony internetowej ochrony prywatności.


2. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach


Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Bonair SA, funkcjonującego pod adresem www.bonair.com.pl.


3. Informacje w formularzach gromadzone przez stronę internetową

 1. W ramach strony zamieszczane są formularze zapytań, które umożliwiają użytkownikowi złożenie zapytania na oferowane przez Bonair produkty i usługi.
 2. Strona internetowa zbiera informacje podane w formularzu dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Strona internetowa może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane w ten sposób zebrane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za wyraźną zgodą użytkownika lub jeśli obowiązek ich przekazania będzie wynikał z przepisu prawa.
 5. Dane w ten sposób zebrane mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora strony internetowej w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane pozyskane przez formularze są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia poprzez stronę internetową lub kontaktu handlowego.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator strony internetowej w tym zakresie współpracuje.


4. Informacja o plikach cookies

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies.
 2. Więcej informacji o polityce cookies: http://www.bonair.com.pl/polityka-cookies.html


5. Logi serwera

 1. Informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkowników zbierane są w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, m.in. przy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, diagnozowaniu ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzaniu stroną www.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać pliki, które nie są niezbędne do korzystania z serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego, takie jak:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

c. Bonair SA zapewnia, że informacje powyższe nie są kojarzone (łączone) z danymi osobowymi użytkowników przeglądającymi strony.


6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez stronę internetową.
 2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

7. Zarządzanie ustawieniami plików cookies

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:


8. Rezygnacja z otrzymywania newsletterów


Strona internetowa oferuje możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych przez użytkowania newsletterów. Użytkownik ma zapewnioną możliwość usunięcia informacji o sobie i wstrzymania otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej. Sposób usunięcia strona internetowa zamieszcza w instrukcji załączonej do treści wiadomości wysyłanych przez serwis.

e-max.it: your social media marketing partner