Czym jest RODO ?

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) weszło w życie w maju 2016 roku i będzie dotyczyło wszystkich organizacji przetwarzających dane na terenie Uni Europejskiej. Parlament Europejski i Rada (UE) przeznaczyli dwa lata na przystosowanie się do nowego prawa. Od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie będzie egzekwowane w trybie administracyjnym (przyspieszone procedury) wśród wszystkich podmiotów, których to dotyczy.

Niewątpliwie bycie zgodnym z Regulacją będzie wymagało, co najmniej zweryfikowania obecnych polityk i procesów zarządzania danymi osobowymi. Obowiązkowym zadaniem dla wszystkich będzie dokładne ustalenie gdzie te dane są przechowywane zarówno z perspektywy repozytoriów danych niestrukturalnych (np. poczta elektroniczna, umowy, faktury) jak i strukturalnych (np. bazy danych). W kolejnym kroku należy zweryfikować czy dane te są prawidłowe i aktualne oraz na jakiej podstawie są przetwarzane.

Dowiedz się:

Jak wykryć dane które powinieneś zabezpieczyć
Jak anonimizować dane z których korzystasz
Chcę dodatkowe materiały

Zapewnij zgodność z RODO

Jako Bonair wyróżnia nas wszechstronność Poznaj nasze kompetencje CRM, BI i ERP

Jak wykryć wrażliwe dane w mojej firmie?

Zrób pierwszy krok w stronę zgodności z RODO i zbuduj wiedzę o danych. Przeprowadź inwentaryzację i zapewnij swojej firmie:

 1. Identyfikację repozytoriów zawierających dane osobowe.
 2. Przegląd procedur zarządzania danymi.
 3. Raport na temat danych, rekomendacje w zakresie środków technicznych i organizacyjnych.

Poznaj rozwiązanie przygotowujące do RODO dzięki wykorzystaniu narzędzi IBM umożliwiających analizę danych niestrukturalnych oraz wyszukiwanie i analizę danych strukturalnych.

Information Analyzer

Odkryj szerokie możliwości kompletnego rozwiązania do analizy danych oraz oceny jakości.
Więcej

Stored IQ

Zobacz jak rozbudowana platforma do dynamicznego zarządzania zgromadzonymi zasobami danych pomaga organizacjom identyfikować, klasyfikować i zarządzać informacjami aby zmniejszyć ryzyko i koszty.
Więcej

RODO Z IBM
ibm

Jak anonimizować dane w mojej firmie?

Zadbaj o proces przetwarzania informacji w swojej firmie. Anonimizuj dane zgodnie z procesami RODO. Anonimizacja zapewni:

 1. Pomoc w zabezpieczeniu danych
 2. Wsparcie dla zarządzania środowiskami nieprodukcyjnymi
 3. Archiwizację danych

Poznaj rozwiązanie przygotowujące do RODO dzięki wykorzystaniu narzędzi IBM umożliwiających zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi i anonimizację danych.

Optim

Przekonaj się jak platforma do zarządzania danymi strukturalnymi pomaga w zabezpieczeniu danych.

Więcej
Jak zacząć Chcę dodatkowe materiały

Wspieramy przedsiębiorców

Jak zacząć ?

 1. Spotkanie inicjujące – prezentacja i demonstracja narzędzi IBM

  Na spotkaniu chcielibyśmy omówić kontekst RODO. Przedstawić naszą wizję mapy drogowej zgodności z RODO oraz zaprezentować narzędzia wspierające wymagania RODO.

 2. PoC - po kwalifikacji możemy przystąpić do wdrożenia Pilotażowego

Co potrzebujemy od klienta?

 • Infrastruktura – przygotowanie zasobów

 • Zaangażowanie zespołu (IT i biznes)

 • Zdefiniowanie zakresu (m.in. rodzaj danych: strukturalne, niestrukturalne)

Jak działamy?

 • Warsztat z klientem

  1. Wybranie źródeł danych (rodzaje źródeł, ilość danych)

  2. Określenie typu danych osobowych (PESEL, NIP, Kody pocztowe)

  3. Definicja zakresu pilota

 • Instalacja narzędzi IBM

 • Definicja reguł

 • Uruchomienie procesu wyszukiwania danych

 • Prezentacja wyników PoC

Korzyści

Zakładamy, że wynikiem wdrożenia pilotażowego będzie potwierdzenie przydatności zaproponowanej technologii jako narzędzi wspierające wymagania RODO. Wdrożenie pilotażowe powinno spełnić następujące cele:

 • Edukacja klienta. Po zakończeniu pilotażu przyszły klient będzie rozumieć możliwości rozwiązania i być w stanie określić swoje potrzeby i wymagania docelowego rozwiązania.

 • Edukacja dostawcy. W trakcie pilotażu dostawca poznał specyfikę firmy rodzaj danych, dzięki czemu jest w stanie przeprowadzić poprawnie analizę i wykonać sprawne wdrożenie systemu.

 • Potwierdzenie technologii. Udowodnienie, że wybrane narzędzia będą pokrywały wymagania klienta.

Jeśli klient widzi szybko efekty naszej współpracy – lepiej ocenia naszą pracę

Chcesz otrzymać dodatkowe materiały? Zapisz się!

Wyślemy Ci ulotkę dokładnie opisującą nasze rozwiązanie dla RODO

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 • Napisz do naszych konsultantów

Kontakt