Moduł Honoraria365 to autorskie rozwiązanie Bonair i jeden z elementów rozwiązania HumanCapital365Honoraria365 pokrywają  funkcjonalnościami wszystkie procesy biznesowe w zakresie twardej obsługi pracowników, czyli Kadry-Płace.

Korzystając z tego rozwiązania, Klient może zminimalizować występowanie błędów i nieścisłości w prowadzeniu rozliczeń oraz ograniczyć ręczną obsługę działań. W połączeniu z pozostałymi komponentami platformy, stanowi nowoczesne narzędzie wspomagające kompleksową obsługę procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Kadry-Płace dla Microsoft Dynamics 365

Pulpity Pracownika

Pulpit pracownika to rozwiązanie służące do poprawy ergonomii codziennej pracy. Pulpit przedstawia najważniejsze zadania oraz zawiera zestawienia tematów, które określone są w reżimach czasowych, a lista pracowników z kończącymi się: badaniami, umowami szkoleniami itp. Standardowe pulpity użytkownika zdefiniowane są zgodnie z obowiązującą rolą.

Kartoteka osobowa pracownika

Każdy pracownik ma przypisaną kartotekę osobową, która zawiera wszystkie potrzebne dane niezbędne w obsłudze kadrowej pracownika. Kartoteka umożliwia automatyczne zarządzanie danymi pracownika, aktualizację zmieniających się informacji, generowanie wymaganych dokumentów ZUS.

Kartoteka osobowa Pracownika blog

Zatrudnienie pracownika

Kartoteka informacji o zatrudnieniu pracownika zawiera szereg informacji niezbędnych z punktu widzenia przetwarzania danych w procesach płacowych.

Informacje o zatrudnieniu Pracownika blog.jpg

Ewidencja nieobecności i czasu pracy Pracownika

Ewidencja nieobecności i czasu pracy to rozbudowana część modułu Kadry-Płace dla Dynamics, która umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji pracy.

Ewidencja nieobecności i czasu pracy Pracownika blog

Listy płac

Listy płac to część modułu Honoraria, która służy do naliczania wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującym prawem oraz regulaminem firmy. W trakcie procesu naliczania automatycznie pobiera wszystkie dane zarejestrowane w systemie, które są niezbędne do poprawnego naliczania listy płac, np. informacje o wynagrodzeniu, składnikach indywidualnych, potrąceniach, czasie pracy, nieobecnościach, informacje podatkowe, bankowe, itp. Naliczona i zweryfikowana lista płac jest automatycznie księgowana na konta księgi głównej na podstawie uzgodnionych schematów księgowych. Po zaksięgowaniu listy płac możliwe jest automatyczne wygenerowanie przelewów dla pracowników.

Listy płac pracowników blog

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji o systemach kadrowo-płacowych i o tym, jak przebiega wdrożenie

e-max.it: your social media marketing partner