Analiza procesu produkcyjnego w aspekcie ekonomicznym przysparza wiele problemów w praktyce przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych czynników oceny efektywności produkcji jest określenie wydajności. Zarówno nadmiar, jak i niedobór wydajności produkcji należy zatem oceniać jako zjawisko niepożądane w działalności przedsiębiorstwa. Problem z rzetelną i jednoznaczną oceną wydajności produkcji wynika z braku kompleksowych wskaźników, umożliwiających jej wyznaczenie. Wydajność jest analizowana zarówno na poziomie stanowiska roboczego, poszczególnej operacji, jak również całego procesu produkcyjnego.

Gotowe rozwiązanie w Dynamics 365 for Finance and Operations – czy to możliwe?

W pakiecie Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i Power BI jest możliwe uruchomienie standardowej funkcjonalności pozwalające na analizę Wydajność produkcji w różnych jej aspektach.

Jest narzędziem przeznaczonym dla menedżerów produkcji lub osób w organizacji, które są odpowiedzialne za kontrolę produkcji.

Raporty dostępne w pakiecie pozwalają używać usługi Power BI do monitorowania wydajności operacji produkcji pod względem terminowości wykonania, jakości i kosztów. Raporty wykorzystują dane transakcyjne ze zleceń produkcyjnych i szarż produkcyjnych. Przedstawiają zarówno zagregowany widok metryk produkcji dla całej firmy, jak i podział metryk według produktów i zasobów.

Pakiet usługi Power BI pokazuje zdolność firmy do wykonywania produkcji na czas i w całości. Możliwe jest również prognozowanie wydajności produkcji na podstawie przyjętych planów produkcji. Kompleksowe raporty zawierają szczegółowe informacje o wadach produktów spowodowanych na produkcji, jak również o wskaźnikach wadliwości zasobów i operacji. W rozwiązaniu mamy możliwość także analizowania odchyleń produkcji. Odchylenia produkcji są obliczane jako różnica między kosztami szacowanym a zrealizowanym. Odchylenia produkcji są obliczane w momencie, gdy zlecenia produkcyjne lub szarże produkcyjne osiągają stan Zakończone.

Pakiet zawartości usługi Power BI Wydajność produkcji zawiera dane, które pochodzą ze zleceń produkcyjnych i szarż produkcyjnych. Raporty nie obejmują danych związanych z produkcją Kanban.

Przykładowy ekran zawartości Power BI – Wydajność Produkcji

Zawartość Power BI

 

Co możemy mierzyć? Opis wskaźników w pakiecie usługi Power BI dla Dynamics 365 for Finance and Operations.

Pakiet zawartości usługi Power BI Wydajność produkcji zawiera zestaw stron raportu. Każda strona zawiera zestaw wskaźników, które są wizualizowane jako wykresy, kafelki i tabele.

W poniższej tabeli znajduje się omówienie dostępnych wizualizacji i standardowych KPI.

tabela 1 MS

Poniższa tabela przedstawia przykłady najważniejszych wymiarów używanych jako filtry do dzielenia zagregowanych miar w celu uzyskania większej szczegółowości i lepszego wglądu analitycznego w dane przedsiębiorstwa.

Tabela 2 MS

Analiza i ocena efektywności procesu produkcyjnego powinna również zostać skorelowana z elementami zarządzaniem przedsiębiorstwem i całym logistycznym łańcuchem dostaw. Rozwiązanie Dynamics 365 wspiera przedsiębiorstwo w tych obszarach tworząc jednolite zintegrowane środowisko zarządzania i tym samym może być źródłem przewagi technologicznej.  

*Źródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/practice-manager-power-bi

Oceń przydatność programu Finance and Operations

Testowa wersja oprogramowania Microsfoft Dynamics 365 for Finance and Operations >> http://bit.ly/2BYC2R0

Zobacz jak rozwiązania Dynamics wspierają firmy na całym świecie

Przeczytaj historie wdrożeń Klientów >> http://bit.ly/2HblMeV

Chcesz wiedzieć więcej? 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji o systemach ERP i o tym, jak przebiega wdrożenie.

Przeczytaj także inne wpisy z tej kategorii: 

e-max.it: your social media marketing partner