Przejście do chmury jest dla wielu organizacji krokiem bardzo odważnym i wymagającym wiele pracy. Dodatkowo silne są także obawy dotyczące kontroli nad całym procesem migracji i docelowym środowiskiem. A jak jest naprawdę?

W dzisiejszych czasach decyzja o wdrożeniu rozwiązań chmury publicznej, może okazać się jedynym gwarantem utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naszych zasobów czy optymalizacji kosztów infrastruktury IT. Temat migracji do chmury poruszyliśmy w ramach prezentacji i debaty ekspertów podczas XXV Forum Teleinformatyki w sesji poświęconej scenariuszom upowszechnienia chmury obliczeniowej w Polsce. Tegoroczna jubileuszowa edycja odbyła się pod hasłem „Polska ’25 - strategie i praktyki cyfrowej transformacji”.

PRE 1884

PRE 1921

Świat się zmienia 

Świat w którym żyjemy nabiera tempa. Wystarczy zdać sobie sprawę, że 90 procent wszystkich danych zapisanych w postaci cyfrowej zostało wygenerowanych tylko w ostatnich 2 latach. Przykład ten pokazuje skalę i prędkość w jakim rozwija się dzisiejsza technologia. Coraz więcej urządzeń użytecznych w życiu codziennym, podłączonych jest do sieci Internet, generując ogromne ilości danych, których analiza wymaga potężnej mocy obliczeniowej. Ale nie tylko technologia jest dzisiaj centrum zmian, użytkownicy będący po jej drugiej stronie zmienili się w równym jak nie większym stopniu. Użytkownicy mają dziś o wiele wyższe wymagania zwłaszcza w obszarach ergonomii narzędzi oraz ich dostępności. Usługi muszą być dostępne na dowolnym urządzeniu o dowolnej porze, ale z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Stawia to przed dostawcami potężne wymagania, zwłaszcza że tolerancja zmiany jest dzisiaj bardzo wysoka wśród użytkowników.

Chmura – czego się boimy?

Chmura, która coraz częściej pojawia się w naszym otoczeniu technologicznym ma tyle samo zwolenników co i przeciwników. Wystarczy przytoczyć tutaj ostatnie badania przeprowadzone w grupie przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykazały one że wśród największych obaw przed chmurą wymieniane są: bezpieczeństwo danych (63% ankietowanych), obawa przed uzależnieniem się od jednego dostawcy (35%) oraz przywiązanie do własnych struktur It (28%). Jednocześnie jako główne korzyści wymieniono dostępność usług (39%),  bezpieczeństwo (38%) i niższe koszty (36%). Jak widać bezpieczeństwo wymieniane jest zarówno po stronie obaw jak i głównych zalet chmury.

PRE 1766

Trzy aspekty strategii

Rozpatrując zagadnienie od strony strategii rozwoju organizacji, decyzja o wejściu w rozwiązania chmurowe oparta jest na trzech głównych aspektach:

  • Bezpieczeństwo
  • Elastyczność technologiczna
  • Optymalizacja kosztów infrastruktury

Bezpieczeństwo

Aspekt bezpieczeństwa rozumiany jest nie tylko jako fizyczne zabezpieczenie danych przed utratą, lub wyciekiem ale także elementy dotyczące regulacji prawnych. Po pierwsze lokalizacja w których przechowywane są dane. Dla wielu organizacji musi być to terytorium Unii Europejskiej lub w bardziej restrykcyjnych przypadkach Polski. Druga kwestia to odpowiednie wyodrębnienie danych, zwłaszcza jeśli są to dane wrażliwe. W przypadku usług chmurowych, według badań 72% centrów z jakich korzystają polskie organizacje posiada zgodność z rozporządzeniem UE dotyczącym ochrony danych osobowych. A 44% dostawców usług w chmurze dostarcza je z polskich centrów danych.

Elastyczność technologiczna 

Elastyczność technologiczna to odpowiedź dla wszystkich organizacji w których każde inwestycje w infrastrukturę IT ograniczane są przez wymogi zamówień publicznych. Jak mówią statystyki w wielu przypadkach przygotowane specyfikacje dotyczące wymagań IT w momencie realizacji stają się już nieaktualne. Rozwiązaniem jest oczywiście zamawianie sprzętu wymiarowanego na wyrost, ale to z kolei naraża organizacje na dodatkowe koszty. Drugim problemem jest także dopasowanie infrastruktury do nierównego obłożenia. Zdarza się często, że sprzęt jest wymiarowany pod tak zwane „peak”, czyli chwilowe maksymalne wykorzystanie. Sprawia to, że przez większość czasu środowisko jest niewykorzystywane w pełni. Rozwiązania chmurowe w takich sytuacjach zapewniają o wiele większą elastyczność pozwalając na dopasowywanie wykorzystywanych zasobów do aktualnych potrzeb.

Optymalizacja kosztowa

Optymalizacja kosztowa jest tak naprawdę wynikiem dwóch poprzednich obszarów. Dzięki elastycznemu wymiarowaniu środowiska eliminuje się konieczność dużych inwestycji na infrastrukturę dopasowaną do najwyższych obciążeń. Dodatkowo przewidywalność kosztów to ułatwienie dla planowania inwestycji. Ostatecznie koszt usług chmurowych zawiera w sobie wszystkie możliwe pozycje, takie jak: obsługa, energia eklektyczna, lokalizacja, łączność itp. W przypadku infrastruktury lokalnej tego rodzaju koszty są często bardzo trudne do pełnego oszacowania.

Prezentację z wystąpienia znajdziesz na stronie wydarzenia: http://forumti.pl/?page_id=4527 

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji o rozwiązaniach chmurowych 

Przeczytaj także inne wpisy z tej kategorii:

e-max.it: your social media marketing partner