Największy operator pocztowy na rynku polskim wprowadził rozwiązanie Microsoft Dynamics AX, które integruje się z 26 innymi systemami, już działającymi w przedsiębiorstwie i pozwala na sprawniejsze działanie 1100 użytkownikom systemu.

sortownia poczta polska 4

Poczta Polska S.A., firma o ponad 460-letniej tradycji to największy operator na rodzimym rynku, zatrudniający ponad 80 000 Pracowników. Firma ma w całej Polsce ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji obsługujących klientów indywidualnych i korporacyjnych. Decydując się na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX, Spółka postawiła na rozwój strategii cyfrowej transformacji, która obejmuje zarówno usługi, jak i działalność operacyjną. 

Strategia biznesowa Poczty Polskiej podkreśla znaczenie wsparcia technologii informatycznych, wpisując się tym samym w globalny trend transformacji cyfrowej, jako krytycznego czynnika sukcesu nowoczesnych przedsiębiorstw logistycznych. Aktywne wykorzystanie nowoczesnych technologii IT pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku.

Opis projektu

Z uwagi na liczbę transakcji i różnorodność usług świadczonych przez Pocztę, zaplanowano budowę jednego z największych (pod względem liczby transakcji i danych) systemów finansowo-księgowych w Europie. W 2015 roku w drodze przetargu wyłoniono konsorcjum firm pod kierownictwem Bonair S.A.. W ramach projektu wdrożono system Sz@fir wykorzystując technologię firmy Microsoft – Dynamics, szynę danych BizTalk oraz środowisko chmury publicznej Azure.

Kluczem do sukcesu przy wdrażaniu projektów na taką skalę jest aktywne zaangażowanie osób zarządzających oraz odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesowe po stronie Klienta. – mówi Daniel OlejniczakWiceprezes Zarządu firmy Bonair S.A. – partnera wdrożenia.

Wdrożony system klasy ERP wspiera około 150 procesów biznesowych, z obszarów: finansów i księgowości, logistyki, zakupów i sprzedaży, obsługi nieruchomości, środków trwałych, centralnej bazy kontrahentów, centralnego rejestru umów, ułatwia integrację z 26 innymi systemami, już działającymi w przedsiębiorstwie i pozwala na sprawne wykonywanie obowiązków 1100 użytkownikom.

Usprawnienie kluczowych procesów

Celem nadrzędnym projektu było usprawnienie procesów księgowych, ujednolicenie danych oraz automatyzacja pracy poprzez integrację systemu finansowo-księgowego z systemami dziedzinowymi. Zaadresowano 1124 wymagania funkcjonalne, pozafunkcjonalne, prawne i techniczne, zdefiniowane w pierwszej fazie projektu Sz@fir.

Zweryfikowany w praktyce sukces biznesowy

Po kilkumiesięcznym okresie działania systemu, można było zaobserwować pierwsze efekty ekonomiczne działania systemu i jego wpływ na kluczowe procesy w Poczcie Polskiej S.A. Obecnie system obsługuje ok. 10 mln operacji księgowych miesięcznie, a w szczytowych okresach zapewnia księgowanie około 100 tys. transakcji na godzinę, zapewniając jednocześnie wyliczenie największego pliku JPK w Polsce (ponad 1,3 GB), z raportem VAT przekraczającym 30 tys. stron.

Wdrożenie podniosło efektywność i satysfakcję użytkowników. Jednocześnie projekt pozwolił zbudować kompetencje w Poczcie, dotyczące rozwoju nowych technologii w celu polepszenia efektywności kosztowej przyszłych zmian i wdrożeń, oraz pozwalające redukować przyszłe ryzyka w działaniu systemu.

Głównymi osiągnięciami po wprowadzeniu systemu było kilkukrotne zwiększenie sprawności procesów finansowych, obniżenie kosztów operacyjnych, redukcja czasu obsługi poszczególnych procesów oraz optymalizacja większości procesów biznesowych.

Główne korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia Microsoft Dynamics w Poczcie Polskiej:

  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych firmy
  • Oszczędność czasu poprzez automatyzację pracy
  • Poprawa efektywności procesów finansowo-księgowych
  • Usprawnienie obiegu informacji dzięki integracji z systemami dziedzinowymi

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji o projekcie

Przeczytaj także inne wpisy z tej kategorii:

e-max.it: your social media marketing partner