Sprawozdawczość wymagana przepisami prawa wyzwaniem dla działów HR

Ustawa o statystyce publicznej nakłada obowiązek przekazywania danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników do urzędu statystycznego. Dla działów HR oznacza to przygotowywanie zestawień zawierających informacje dotyczące zatrudnienia, czasu pracy, wypłaconych wynagrodzeń oraz danych o zatrudnionych m.in.: informacje o niepełnosprawności, poziom wykształcenia. Wsparciem w sprawnym i rzetelnym wywiązywaniu się z obowiązków ustawowych jest system kadrowo-płacowy przystosowany do polskich przepisów, pozwalający generować raporty na podstawie danych zgromadzonych w systemie oraz dający możliwość weryfikacji uzyskanych danych.

Rozwiązanie oferowane przez Bonair dla platformy Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009 pozwala skrócić czas poświęcony na przygotowywanie sprawozdań oraz prezentuje w sposób przejrzysty dane na podstawie, których zostały ustalone poszczególne pozycje w sprawozdaniu. 

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu znajdziesz na stronie: http://bit.ly/2iWQMby

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

25 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania [Dz.U. 2018 poz. 227]. Wraz ze zmieniającymi się warunkami zachodzącymi na rynku pracy niezbędne jest co 2-3 lata dostosowywanie wykazu klasyfikacji zawodów i specjalności. Oznacza to konieczność aktualizacji słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości GUS w systemie kadrowo-płacowym. Usługa Lifecycle Services (LCS) dla Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pozwala na szybkie wgranie aktualizacji słowników z pakietu danych dostarczanego przez firmę Bonair. 

Poznaj nowy wymiar zarządzania środowiskiem, który oferuje LCS i już dziś skontaktuj się naszym przedstawicielem.

Sprawozdanie Z-12 w 2018 roku nie jest składane 

W 2018 roku wśród przekazywanych do GUS sprawozdań zabraknie sprawozdania Z-12, które jest jednym z bardziej skomplikowanych sprawozdań. Sprawozdanie jest składane raz na dwa lata, a liczba zatrudnionych determinuje ile osób zostanie uwzględnionych w badaniu. W przypadku zatrudnienia na poziomie od 177 do 396 należy przygotować sprawozdanie z danymi za co trzeciego pracownika. 

Warto już dziś zaopatrzyć działy HR w system, który powoli na bezproblemowe przygotowanie statystyk ustawowych. 

e-max.it: your social media marketing partner