Zmiana czasu z zimowego na letni a rozliczenie czasu pracy 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 (Dz.U. z 2016 poz. 1833) 25 marca 2018 r. wprowadzony zostanie czas letni środkowoeuropejski. Zmiana czasu wpłynie na czas pracy pracowników pracujących tego dnia na trzeciej zmianie.

Planowanie czasu pracy

Planując czas pracy można uwzględnić fakt, że czas pracy tego dnia wyniesie 7 a nie 8 godzin i jeżeli system czasu pracy na to pozwala zaplanować tą godzinę zgodnie z system i rozkładem czasu pracy innego dnia. W przypadku, gdy w harmonogramowaniu nie zostanie uwzględniona zmiana czasu pracy należy pamiętać, że niedopracowanie wymiaru godzin z powodu zmiany czasu pracy z zimowego na letni nie może powodować braku wypłaty wynagrodzenia za ten czas.

System HumanCapital365 zapewnia tworzenie grafików wraz z kontrolą zaplanowanego czasu pracy zgodnie z obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym normami czasu pracy. Pozwala to na efektywne zaplanowanie czasu pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie dla pracowników za nieprzepracowaną godzinę wynikającą z przesunięcia czasu

Za niedopracowaną godzinę nie należy się dodatek za pracę w porze nocnej, natomiast należy wypłacić wynagrodzenie. W doktrynie występują dwa poglądy dotyczące sposobu ustalenia wynagrodzenia za godziny nieprzepracowane w związku ze zmianą czasu pracy. Pracodawca może za ten okres wypłacić wynagrodzenie przestojowe lub drugim wariantem jest wypłacenie za ten czas wynagrodzenia normalnego.

System kadrowo-płacowy oferowany przez Bonair HumanCapital365 realizuje oba warianty, dostosowując się do polityki płacowej danego przedsiębiorstwa. Jest możliwe wypłacenie wynagrodzenia normalnego jak i wynagrodzenia przestojowego. Użytkownik obsługujący karty pracy decyduje jak zostaną zakwalifikowane godziny pracy.

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Kliknij i poznaj szerokie możliwości systemu HumanCapital365! 

Produkt kompleksowo pokrywa najistotniejsze obszary wspierające procesy Zarządzania Kapitałem Ludzkim w organizacji, w tym proces planowania i rozliczania czasu pracy.

e-max.it: your social media marketing partner