„Wdrażaj zwinnie, będziesz zadowolony. Mówili…”.

Czy metodyki zwinne sprawdzają się we wdrożeniach ERP? 

Czym te wdrożenia różnią się od dedykowanych projektów, w których zdefiniowanie potrzeb użytkownika jest procesem osiągalnym w stosunkowo krótkim czasie?

Systemy ERP próbują okiełznać i zamknąć w swoich algorytmach potrzeby dużej ilości użytkowników. Grupą docelową nie jest zatem jeden zespół ludzi zajmujący się merytorycznie jednym tematem, lecz grupy użytkowników, które zajmują się w organizacji często zupełnie różnymi zagadnieniami. Zagadnieniami, których sprawna obsługa musi być realizowana w jednym systemie.

Naprzeciw tym wymaganiom wychodzą firmy wdrożeniowe, które proponują rozwiązania w oparciu o systemy informatyczne. Co czynimy właśnie my, firma Bonair. Nasz zespół doświadczonych ludzi posiada wiedzę jak robić to dobrze. Pomysł zwinności w swych podstawach zasadza się na położeniu nacisku na ludzi i interakcji między nimi, zwiększeniu ich kreatywności, by mogli wytworzyć produkty jak najwyższej jakości. Skoro mamy więc wykwalifikowany zespół to wydaje się, że nic prostszego tylko zorganizować pracę w sposób zwinny.

Teorii nie jest dużo. Przeczytanie kilku książek, wzięcie udziału w szkoleniach, certyfikacja i można działać. Jednak w praktyce te proste reguły są niezwykle trudne w codziennym zastosowaniu. W idealnym świecie, byłoby tak, że stosujesz zasady, które masz „w jednym paluszku”, zespół pracuje coraz lepiej, produkty są bardzo dobre, nie ma opóźnień i klient jest zadowolony.

W praktyce nie jest tak kolorowo i bardzo często napotykasz na ścianę. Najważniejsze to nie poddawać się i dostosowywać się do trudnej rzeczywistości. Cóż z tego, że będziesz spotykał się zespołem codziennie po piętnaście minut, kiedy spotkania te będą bezowocne i nudne? Cóż z tego, że wykorzystasz dobre narzędzie do zbudowania backLogu (listy rzeczy do zrobienia w projekcie) skoro zespół nie będzie rozumiał funkcjonalności, którą ma wytworzyć?

Bądź zwinny w zwinności. Dostosowuj narzędzia do sytuacji. Wprowadź do gry nowych aktorów. Rozszerz agendę spotkań. Motywuj ludzi. Rób wszystko, żeby w określonym czasie, wytworzyć dobre produkty, które będą funkcjonalne. Wszak o to w tym wszystkim chodzi.

„Wdrażaj zwinnie, a będziesz zadowolony.” Ty i Twój Klient.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj inne wpisy i uzyskaj jeszcze więcej informacji o metodykach zwinnych:

e-max.it: your social media marketing partner