Usprawnij proces kontroli danych rejestrowych partnerów biznesowych, zapewniając firmie kompleksowe wsparcie w spełnianiu regulacji prawnych. Rozwiązanie Bonair Biała Lista rozwija system Microsoft Dynamics o nowe funkcjonalności, które pozwalają na automatyzację weryfikacji wiarygodności kontrahenta, wspomagając obsługę transakcji zgodnie z rejestrem podatników VAT.

Nowy wykaz podatników VAT

Biała Lista od 1 września 2019 roku obejmuje podatników VAT. Publiczna baza jest narzędziem do kontroli partnerów handlowych i jest kolejną po rejestrze GUS i VAT bazą informacji o podatnikach - zarejestrowanych, niezarejestrowanych lub wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT. Zawiera informacje o numerach rachunków bankowych oraz status danego podatnika. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy skutecznie i szybko zweryfikują kontrahentów.

Co zawiera Biała Lista podatników?

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko płatnika,
 • NIP, REGON,
 • adres,
 • numer rachunku bankowego,
 • informacja czy podmiot jest czynnym płatnikiem VAT,
 • informacje o odmowach rejestracji, wykreśleniu z rejestru, przywrócenie jako podatnika VAT oraz prawne uzasadnienie tych decyzji.

Czym jest Biała Lista dla Microsoft Dynamics?

Nasze rozwiązanie dostosowuje system do wymogów prawnych i wspomaga przedsiębiorców w wypełnianiu nałożonych na nich obowiązków. Poprzez integrację systemu z wykazem podatników VAT Ministerstwa Finansów, możliwe jest automatyczne pobieranie danych i sprawdzenie czy konto kontrahenta, na które dokonujemy wpłaty znajduje się w rejestrze. Funkcjonalność pozwala uniknąć sankcji za zapłatę na niezarejestrowane w zbiorze konto bankowe, jak również skraca czasochłonny proces weryfikacji.

W pełni zautomatyzowany proces sprawdzania statusu VAT kontrahentów

 

Biała Lista4 

Automatyczna weryfikacja statusu VAT

 • Importowanie ze stron Ministerstwa pliku, zawierającego pełną listę NIP-ów i numerów rachunku bankowego na dany dzień
 • Sprawdzanie wyników wszystkich wykonanych w systemie zapytań
 • Sprawdzanie statusu podatnika z różnych poziomów systemu
Biała Lista     

Monitorowanie rachunków bankowych

 • Informacje o obecności rachunku na Białej Liście Podatników VAT w oparciu o identyfikujący kontrahenta numer NIP
 • Cykliczne sprawdzanie statusów rachunków kontrahentów
 • Odpytywanie o dane historyczne
 Biała Lista3   

Pełna integracja z programem księgowym

 • Integracja systemu finansowo-księgowego z portalem Ministerstwa Finasów
 • Integracja z arkuszem płatności
 Biała Lista2   

Bezpieczeństwo

 • Wstępna kontrola systemowa zabezpieczająca przed obsługą wadliwych podatników VAT
 • Pełna historia weryfikacji zapisywana w systemie z możliwością jej przeglądania
 • Przechowywanie wyników weryfikacji kontrahenta
e-max.it: your social media marketing partner