GotowyNaRodo

 

Zapewnij swojej firmie bezpieczeństwo danych z Microsoft Dynamics 365 i osiągnij zgodność z regulacjami RODO które zaczną obowiązywać od maja 2018 roku. Korzystaj z systemu, który będzie odpowiednio przygotowany. Wprowadź nowe procesy wewnątrz swojej organizacji gwarantujące bezpieczeństwo pozyskiwanych, przetwarzanych i powierzanych danych osobowych.

Bonair RODO Ready to dedykowane rozwiązanie dla platformy Microsoft Dynamics 365 wspierające drogę do zgodności z RODO. Zidentyfikowanie przez nas wyzwań dotyczących rozporządzenia pozwoliło nam na stworzenie unikalnych narzędzi i funkcjonalności spełniających nowe wymogi w zakresie poufności i ochrony danych.

Nasze rozwiązanie dotyczy obszarów Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM), Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (ERP) oraz modułu kadrowo-płacowego. Dostosujemy system informatyczny do nowych przepisów zarówno w zakresie spełnienia norm bezpieczeństwa jak i przygotowania narzędzia pod kątem funkcjonalnym.

CRMGotowyNaRodo

 

Wyzwania RODO w obszarze CRM

Narzędzia klasy CRM są obecnie jednymi z najistotniejszych w każdej organizacji. Zbieranie kluczowych danych o biznesie obecnych i potencjalnych klientów, danych osobowych kontaktów pracujących u tych klientów oraz gromadzenie historii interakcji jest istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność organizacji w obszarze sprzedażowym, posprzedażowym i marketingowym.

 • upowszechnienie informacji o tym kto, kiedy i w jakim procesie wykorzystał poszczególne dane osobowe, w tym dane wrażliwe tj. dotyczące zdrowia, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej
 • prawo do przeniesienia danych, czyli przekazania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu przez klienta administratorowi
 • prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo całkowitego usunięcia danych w przypadku rezygnacji lub braku współpracy
 • wzmocnione prawo dostępu i wglądu klienta w jego dane

Obszary pokrywane przez rozwiązanie

 • skuteczne raportowanie każdej czynności związanej z użyciem danych osobowych w narzędziu, w tym raportowanie zapisywania, kopiowania, usuwania czy nawet faktu przyznania dostępu do danych konkretnemu użytkownikowi systemu.
 • całkowite usunięcie lub skopiowanie do zewnętrznych plików danych osobowych wskazanego kontaktu czy klienta
 • wgląd w pełny zestaw danych osobowych klienta w jednym miejscu w systemie poprzez specjalnie przygotowane w tym celu Karty Danych Osobowych Klienta, które mogą być w prosty sposób, np. drogą mailową, dystrybuowane do klientów, którzy o to zabiegają

Naszym celem jest zapewnienie, na każdym etapie procesu sprzedażowego czy dowolnego innego procesu przetwarzającego czy w inny sposób dotykającego dane osobowe, odnotowywania tego faktu w systemie. Dodawane przez nas unikalne funkcjonalności, w prosty i wygodny w obsłudze sposób umożliwiają całkowite usunięcie lub skopiowanie do zewnętrznych plików danych osobowych wskazanego kontaktu czy klienta, pozwalając tym samym na prostą dystrybucję do innych wskazanych narzędzi lub administratorów.

Korzyści osiągane przez Klienta

 • wsparcie przedsiębiorstwa w zachowaniu zgodności z nowymi regulacjami
 • jeszcze lepsze monitorowanie danych kontaktów i klientów w systemach w organizacji
 • skuteczniejsze wykorzystanie tych danych np. w procesach marketingowych.

Podstawową korzyścią jaką osiągnie klient z wykorzystania rozwiązania jest oczywiście zgodność z regulacjami RODO. Dodatkowe korzyści są ściśle powiązane z nowymi funkcjonalnościami, które zawieramy w rozwiązaniu. Można je wykorzystać nie tylko w celu wypełnienia checklisty elementów, które muszą zapewnić zgodność z RODO ale również we własnym interesie.

ERPGotowyNaRodo

Wyzwania RODO w obszarze ERP

Kluczowe zagadnienia związane z powyższym aspektem to między innymi identyfikacja danych osobowych, w tym danych wrażliwych, w których posiadaniu jest organizacja, konieczność weryfikacji obszarów zawierających dane wrażliwe, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, określenie zasad dotyczących dostępu i przetwarzania danych wrażliwych.

Wychodząc naprzeciw powyższym uwarunkowaniom i przekładając na system Microsoft Dynamics 365 (AX), rozwiązanie jakie proponujemy, zabezpieczy potrzebę identyfikacji danych wrażliwych, miejsca ich przechowywania w systemie, weryfikację poziomu dostępu do danych i procesu ich przetwarzania.

 • identyfikacja danych osobowych (np. imię i nazwisko; adres zamieszkania; wykształcenie; numer PESEL; adres poczty elektronicznej)
 • identyfikacja obszarów, modułów zawierających dane wrażliwe
 • ochrona i bezpieczeństwo danych wrażliwych
 • dostęp i przetwarzanie danych wrażliwych
 • ochrona danych osobowych

Obszary pokrywane przez rozwiązanie

 • moduł kadrowo-płacowy
 • globalna książka adresowa
 • moduł rozrachunków z odbiorcami
 • kartoteka odbiorców
 • moduł sprzedażowy i marketingowy
 • moduł serwisowy
 • możliwość dopasowania rozwiązania do szczególnych struktur danych

Korzyści osiągane przez Klienta

Proponowane narzędzie pozwoli na inwentaryzację danych, wypełnienie luki informacyjnej dotyczącej danych wrażliwych będących w posiadaniu organizacji, miejsc ich przechowywania oraz poziomu dostępu do danych i ich przetwarzania. Narzędzie to pozwoli na przeprowadzenie wstępnej analizy statusu przygotowania organizacji do zmian w prawie. Dodatkowo stanowić będzie podstawowy element procesu monitorowania oraz pozyskiwania wewnętrznej wiedzy potrzebnej do zbudowania narzędzi do ochrony i anonimizacji danych osobowych.

 • inwentaryzacja danych
 • wypełnienie luki informacyjnej odnośnie posiadanych danych wrażliwych, miejsc ich przechowywania oraz dostępu do danych i sposobu ich przetwarzania
 • narzędzie do wstępnej analizy statusu przygotowania organizacji do zmian w prawie
 • monitorowanie danych osobowych
 • pozyskanie wiedzy potrzebnej do zbudowania narzędzia do ochrony i anonimizacji danych osobowych

HRGotowyNaRodo

Wyzwania RODO w obszarze Kadr i Płac

Proponowane narzędzie pozwoli na skuteczne raportowanie każdej czynności związanej z użyciem danych osobowych w module HumanCapital365, w tym raportowanie zapisywania, kopiowania, usuwania oraz przyznania dostępu do danych konkretnemu użytkownikowi systemu

 • identyfikacja danych wrażliwych
 • ochrona i bezpieczeństwo danych wrażliwych
 • dostęp i przetwarzanie danych wrażliwych
 • ochrona danych osobowych

Korzyści osiągane przez Klienta

Proponowane narzędzie pozwoli na inwentaryzację danych wrażliwych będących w posiadaniu organizacji, miejsc ich przechowywania oraz listy osób mających dostęp do danych osobowych. Dodatkowo będzie ono stanowić podstawy element procesu monitorowania oraz pozyskiwania wewnętrznej wiedzy potrzebnej do zbudowania narzędzi do ochrony i anonimizacji danych osobowych

 • inwentaryzacja danych wrażliwych
 • inwentaryzacja posiadanych danych wrażliwych, miejsc ich przechowywania oraz dostępu do danych i sposobu ich przetwarzania
 • monitorowanie dostępu do danych wrażliwych

 

NAPISZ DO NAS

e-max.it: your social media marketing partner