Usprawnij proces generowania sprawozdań finansowych w swoim systemie Microsoft Dynamics AX zgodnie ze schematami ustawy o rachunkowości. Poznaj jak nasze autorskie rozwiązanie do obsługi E-sprawozdań, pozwoli łatwo przygotować sprawozdanie finansowe w formie ustrukturyzowanej.

Rozszerz system Microsoft Dynamics AX o mechanizmy generowania sprawozdań finansowych w formatach struktur logicznych zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

Zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych

Od 1 października 2018 Twoja firma zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań finansowych, wyłącznie w postaci elektronicznej, które muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Według nowych wytycznych istnieje obowiązek przygotowania i przesłania sprawozdania finansowego w ustrukturyzowanej formie w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Czym są E-Sprawozdania?

Kompleksowe rozwiązanie do obsługi E-sprawozdań rozszerzające standardowe funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX. Obecna wersja rozwiązania pozwala użytkownikowi zdefiniować schemat do wygenerowania ustrukturyzowanego pliku XML zgodnie z obowiązującym dla firmy schematem I lub XIII. Dane części przedstawiających wartości kwotowe jak Bilans czy RZiS należy uzupełnić ręcznie wprowadzając prawidłowe wartości. Aktualna wersja rozwiązania nie posiada jeszcze części parametryzacyjnej umożliwiającej mapowanie wartości dla poszczególnych części sprawozdania z wartościami zebranymi na podstawie zdefiniowanego w aplikacji planu kont ale dodanie tego udogodnienia planowane jest w kolejnych wersjach.

Rozwiązanie E-Sprawozdania wspiera każdy etap procesu tworzenia dokumentu we właściwym formacie i strukturze. Dzięki dodanym funkcjonalnościom proces przygotowania sprawozdania finansowego jest zdecydowanie szybszy.

Jakich korzyści dostarcza?

  • Posiada automaty pozwalające na wyliczenie sum poszczególnych składowych części finansowych z punktów podrzędnych
  • Waliduje sumy poszczególnych pozycji względem punktów podrzędnych co pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych zmniejszając ryzyko błędów,
  • Zapisuje i pozwala na ponowną pracę z wieloma wersjami tego samego schematu,
  • Generuje dane do pliku w formacie XML gotowym do wysłania,
  • Tworzy kompletne pliki XML zgodne ze schematami Ministerstwa Finansów,
  • Dodatkowo eksportuje dane do Excela.

Wygenerowany plik XML powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym , lub profilem zaufanym ePUAP. Warto więc już teraz zadbać o odpowiednie oprogramowanie jak również o posiadanie podpisu elektronicznego.

E-sprawozdania przekazujemy w postaci projektu, który po wgraniu stanowi dodatkową funkcjonalność w menu Księgi Głównej systemu Microsoft Dynamics AX.

Projekt obejmuje obszary: Parametry Schematów eSF, Nagłówek, Wprowadzenie, Bilans, RZiS, Kapitał, Przepływy, Załączniki, Informacje dodatkowe z możliwością wyłączania części niewymagalnych (Przepływy, Kapitał) i wyboru wariantów niektórych obszarów (np. RZiS kalkulacyjny lub porównawczy).

E-sprawozdania umożliwiają dołączanie wymaganych plików (np. uchwał), w przyjętym przez Przedsiębiorstwo formacje, do struktury w celu wysłania kompletnych danych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Szybka i łatwa implementacja. Zapewniamy zdalne wsparcie w instalacji i parametryzacji.

 

Chcesz wiedzieć więcej ? NAPISZ DO NAS

e-max.it: your social media marketing partner