Nasze rozwiązanie JPK stanowi integralną część systemu Microsoft Dynamics AX, działającą w oparciu o struktury danych i funkcjonalność zaimplementowaną w aplikacji. Dzięki temu przygotowanie danych obywa się na podstawie jednolitych algorytmów przetwarzania, wykorzystujących tę samą logikę biznesową, na której pracują poszczególne moduły systemu ERP.

Dzięki integracji rozwiązań możliwe jest również zabezpieczenie dostępu do uruchamiania funkcji modułu do grona uprawnionych osób z wykorzystaniem mechanizmów bezpieczeństwa systemu Microsoft Dynamics AX.


Nowa wersja dla JPK_VAT z deklaracją już dostępna

Rozwiązanie JPK Bonair dla Microsoft Dynamics dostosowane jest do nadchodzących zmian w systemie deklaracji podatku VAT, które wejdą w życie 1 kwietnia 2020 roku. Opracowane przez nas modyfikacje wspierają zarządzanie i obsługę JPK w nowej strukturze, pozwalając na spełnienie technicznych wymagań raportowania. 

Dowiedz się więcej o nowych obowiązkach w zakresie przesyłania JPK i nowościach, które przygotowaliśmy w naszym rozwiązaniu: Nowa struktura JPK_VAT w 2020 roku. Co się zmienia i jak się przygotować?

Bonair JPK 1

Funkcjonalność modułu dotyczy parametryzacji działania, automatycznego kolekcjonowania wyspecyfikowanego zakresu danych zgodnie z obowiązującymi dla danej struktury schematami oraz przygotowania ich w formacie wymaganym przez Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów.

Z punktu widzenia użytkownika potrzebne jest jedynie określenie bieżących parametrów generowania i uruchomienie procesu wewnętrznego systemu. Resztę wykona moduł w kolejnych krokach działania:

Kolekcjonowanie danych

Moduł dla każdego zakresu danych w odniesieniu do wybranego schematu JPK krok po kroku będzie pobierał dane i umieszczał je w strukturach pośrednich, pozwalających na podgląd i weryfikacje danych, zanim zostaną one zapisane w formacie umożliwiającym ich wysłanie.

Bonair JPK 1
Bonair JPK 1

Formatowanie danych

Po skompletowaniu danych i sprawdzeniu ich poprawności przez użytkownika, moduł przejdzie do etapu formatowania ich do postaci tekstowej. Każdy zakres danych zostanie umieszczony w strukturze xml w odpowiednim formacie, przy jednoczesnej walidacji kompletności i zgodności typów danych dla każdego wygenerowanego JPK w odniesieniu do schematów Ministerstwa Finansów.

Archiwizacja i dostarczenie JPK

Po przetworzeniu do postaci xml przygotowane pliki JPK zostaną zapisane we wcześniej wskazanych folderach systemu plików i stamtąd będą mogły być pobierane w celu dostarczenia do jednostki kontroli skarbowej.

Moduł, każdorazowo, tworzy log działań pozwalający na stwierdzenie: kto i kiedy zainicjował proces generowania JPK oraz ile czasu trwały poszczególne etapy

Bonair JPK 1
Masz pytania?   NAPISZ DO NAS
e-max.it: your social media marketing partner