Wykorzystaj siłę jednej platformy by w pełni zarządzać kapitałem ludzkim w swojej organizacji.


 „…bo praca ludzka odnosi się nie tylko do ekonomii.
Kapitał Ludzki, to zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu
oraz kreacji nowych rozwiązań …”

HumanCapital365 to kompleksowe rozwiązanie dla platformy Microsoft Dynamics 365 wspierające procesy zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie potencjału pracowniczego opartego o bieżące potrzeby organizacji.

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to zbiór praktyk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które koncentrują się wokół elementów pozyskiwania, zarządzania, rozwoju, optymalizacji pracy pracowników.

Czym jest HumanCapital365?

HumanCapital365 tworzy zestaw komponentów wspierających procesy Zarządzania Kapitałem Ludzkim w obszarach:

HumanCapital365

Jakie organizacje potrzebują HC365?

 • Firmy (w tym z rozproszoną strukturą organizacyjną)
 • Organizacje publiczne
 • Służba zdrowia
 • Uczelnie
 • Szkoły

HC365 to rozwiązanie dla:

 • Kandydatów
 • Pracowników działu HR
 • HR Managerów
 • Managerów
 • Pracowników
 • Kadry zarządzającej

Jakich korzyści dostarcza HC365?

Na rynku polskim jest dostępnych kilka rozwiązań obsługujących obszar twardego HR, ale jest kilka cech, które wyróżniają moduł Honoraria365 na tle konkurencji.

Znaczącą wartością rozwiązania oferowanego przez Bonair jest jego elastyczność. Moduł HumanCapital365 jest integralną częścią rozwiązania Microsoft Dynamics 365 F&O i jest w pełni zsynchronizowany z platformą Dynamics oraz innymi rozwiązaniami partnerskimi, takimi jak LinkedIn. Co więcej, moduł kadrowo-płacowy Honoraria365 współpracuje także z wieloma programami już występującymi w infrastrukturze Klienta.

Poprzez centralizację powtarzających się procesów i automatyzację, firma jest w stanie znacząco obniżyć koszty obsługi kadrowo-płacowej, a dzięki elastyczności rozwiązania możliwe jest szybkie dopasowanie do zmieniających się wymagań Klientów i sytuacji rynkowej. 

Moduł ten jest dostosowany do polskich regulacji prawnych, a tym samym praca osób odpowiedzialnych za obszar kard i płac jest łatwiejsza i sprawniejsza, a w organizacji minimalizuje się ryzyko niezgodności z przepisami.

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa
 • Pełna integracja z księgą główną
 • Szczegółowa ewidencja czasu pracy
 • Rozbudowane analizy wypłaconych wynagrodzeń
 • Wszystkie elementy listy płac wyliczane automatycznie
 • Łatwa rozbudowa listy składników z poziomu użytkownika
 • Możliwość definiowania własnych raportów
Rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim HumanCapital365
Obraz4
 • Generowanie umów z systemu
 • Kreator definiowalny, dostosowany do potrzeb organizacji
 • Przypisanie składników indywidualnych pracowników
 • Pełna zgodność z przepisami prawa
 • Pulpity pracowników, które umożliwiają szybki dostęp do danych i pomagają w codziennych obowiązkach
 • Przejrzysta forma prezentacji danych
 • Systemowe wsparcie pilnowania ustawowych terminów

 

Jak budować Kapitał Ludzki w organizacji?

HumanCapital365 to narzędzie cyfrowej transformacji procesów obszaru zarządzania kapitałem ludzkim.

 

Zachęcaj

Angażuj

Rozwijaj

HC365 ico1

HC365 ico2

HC365 ico3
Zatrudniaj najlepszych Twórz najbardziej wydajne i
zwinne zespoły
Maksymalizuj potencjał zespołu
 • Szybszy, bardziej usprawniony proces rekrutacji
 • Zaangażowanie zespołu
 • Oparte na danych, wnikliwe decyzje dotyczące zatrudnienia
 • Sprawne zatrudnienie
 • Identyfikuj najlepszych pracowników
 • Ułatw pracownikom zapoznać się z organizacją
 • Ułatw nawiązywanie kontaktów
 • Rozwijaj zespół w sposób ciągły, zbieraj feedback
 • Wspieraj własny rozwój pracowników
 • Twórz ciągłą organizację edukacyjną
 • Buduj możliwości rozwoju kariery
 • Identyfikuj i rozwijaj liderów
 • Nagradzaj najlepszych

 

Kandydaci i pracownicy w centrum uwagi. Buduj pozytywne doświadczenia.

Talent365

 
Rekrutuj

 • Zoptymalizuj i usprawnij proces rekrutacji
 • Informuj kandydatów na każdym etapie rekrutacji
 • Automatycznie koordynuj kalendarze całego zespołu rekrutującego
 • Ułatwiaj przekazywanie informacji o kandydacie
 • Zbieraj feedback z każdego etapu rozmowy
 • Twórz dokładne profile kandydatów
 • Wybieraj najlepszych
 • Zoptymalizuj czas zatrudnienia pracownika HumanCapital365 Rekrutacja
 HumanCapital365 Motywacja

Motywuj i Angażuj

 • Angażuj pracowników w rozwój życie i rozwój organizacji
 • Udostępnij portal pracowniczy z najważniejszymi tematami dotyczącymi pracowników
 • Twórz transparentne systemy oceny pracowników
 • Monitoruj postępy. Identyfikuj najlepszych pracowników. Oceniaj, rozmawiaj, podejmuj stosowne działania
 • Twórz zestawienia prezentujące osiągniecia: Pracownika, Zespołu, Organizacji


Wynagradzaj

 • Analizuj bieżące wynagrodzenia
 • Twórz przejrzyste formy wynagradzania
 • Wynagradzaj najlepszych
 • Twórz pozapłacowe możliwości wynagradzania
 • Publikuj wszystkim dodatkowe możliwości wynagradzania
 HumanCapital365 Wynagradzaj

 

HumanCapital365 pokrywa najistotniejsze obszary:

 • zagadnienia ekonomiczne tj.: naliczane płac, rozliczanie czasu pracy, budżetowanie, symulacje wynagrodzeń, przeszeregowania
 • zagadnienia prawne tj. : obsługa różnych form zatrudnienia, obsługa i zarządzanie czasem pracy
 • zagadnienia dotyczące potencjału pracowników tj.: ocena pracownika, rozwój pracownika,
 • zagadnienia związane ze wzrostem potencjału pracowników/organizacji tj.: pozyskiwanie pracowników, szkolenia dla pracowników, benefity pracownicze
e-max.it: your social media marketing partner