Wykorzystaj siłę jednej platformy by w pełni zarządzać kapitałem ludzkim w swojej organizacji.


 „…bo praca ludzka odnosi się nie tylko do ekonomii.
Kapitał Ludzki, to zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu
oraz kreacji nowych rozwiązań …”

HumanCapital365 to kompleksowe rozwiązanie dla platformy Microsoft Dynamics 365 wspierające procesy zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie potencjału pracowniczego opartego o bieżące potrzeby organizacji.

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to zbiór praktyk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które koncentrują się wokół elementów pozyskiwania, zarządzania, rozwoju, optymalizacji pracy pracowników.

Czym jest HumanCapital365?

HumanCapital365 tworzy zestaw komponentów wspierających procesy Zarządzania Kapitałem Ludzkim w obszarach:

HumanCapital365

Jakie organizacje potrzebują HC365?

 • Firmy (w tym z rozproszoną strukturą organizacyjną)
 • Organizacje publiczne
 • Służba zdrowia
 • Uczelnie
 • Szkoły

HC365 to rozwiązanie dla:

 • Kandydatów
 • Pracowników działu HR
 • HR Managerów
 • Managerów
 • Pracowników
 • Kadry zarządzającej

Wymierne korzyści:

 • Obniżenie kosztów prowadzenia organizacji poprzez centralizację powtarzających się procesów w ramach całej struktury
 • Podniesienie jakości usług poprzez automatyzację i optymalizację procesów związanych obsługą pracownika

 

Jak budować Kapitał Ludzki w organizacji?

HumanCapital365 to narzędzie cyfrowej transformacji procesów obszaru zarządzania kapitałem ludzkim.

 

Zachęcaj

Angażuj

Rozwijaj

HC365 ico1

HC365 ico2

HC365 ico3
Zatrudniaj najlepszych Twórz najbardziej wydajne i
zwinne zespoły
Maksymalizuj potencjał zespołu
 • Szybszy, bardziej usprawniony proces rekrutacji
 • Zaangażowanie zespołu
 • Oparte na danych, wnikliwe decyzje dotyczące zatrudnienia
 • Sprawne zatrudnienie
 • Identyfikuj najlepszych pracowników
 • Ułatw pracownikom zapoznać się z organizacją
 • Ułatw nawiązywanie kontaktów
 • Rozwijaj zespół w sposób ciągły, zbieraj feedback
 • Wspieraj własny rozwój pracowników
 • Twórz ciągłą organizację edukacyjną
 • Buduj możliwości rozwoju kariery
 • Identyfikuj i rozwijaj liderów
 • Nagradzaj najlepszych

 

Kandydaci i pracownicy w centrum uwagi. Buduj pozytywne doświadczenia.

Talent365

 

 
Rekrutuj

 • Zoptymalizuj i usprawnij proces rekrutacji
 • Informuj kandydatów na każdym etapie rekrutacji
 • Automatycznie koordynuj kalendarze całego zespołu rekrutującego
 • Ułatwiaj przekazywanie informacji o kandydacie
 • Zbieraj feedback z każdego etapu rozmowy
 • Twórz dokładne profile kandydatów
 • Wybieraj najlepszych
 • Zoptymalizuj czas zatrudnienia pracownika HumanCapital365 Rekrutacja
 HumanCapital365 Motywacja

Motywuj i Angażuj

 • Angażuj pracowników w rozwój życie i rozwój organizacji
 • Udostępnij portal pracowniczy z najważniejszymi tematami dotyczącymi pracowników
 • Twórz transparentne systemy oceny pracowników
 • Monitoruj postępy. Identyfikuj najlepszych pracowników. Oceniaj, rozmawiaj, podejmuj stosowne działania
 • Twórz zestawienia prezentujące osiągniecia: Pracownika, Zespołu, Organizacji


Wynagradzaj

 • Analizuj bieżące wynagrodzenia
 • Twórz przejrzyste formy wynagradzania
 • Wynagradzaj najlepszych
 • Twórz pozapłacowe możliwości wynagradzania
 • Publikuj wszystkim dodatkowe możliwości wynagradzania
 HumanCapital365 Wynagradzaj

 

HumanCapital365 pokrywa najistotniejsze obszary:

 • zagadnienia ekonomiczne tj.: naliczane płac, rozliczanie czasu pracy, budżetowanie, symulacje wynagrodzeń, przeszeregowania
 • zagadnienia prawne tj. : obsługa różnych form zatrudnienia, obsługa i zarządzanie czasem pracy
 • zagadnienia dotyczące potencjału pracowników tj.: ocena pracownika, rozwój pracownika,
 • zagadnienia związane ze wzrostem potencjału pracowników/organizacji tj.: pozyskiwanie pracowników, szkolenia dla pracowników, benefity pracownicze
e-max.it: your social media marketing partner