Poznaj rozwiązanie przygotowujące do RODO bazujące na wykorzystaniu narzędzi IBM umożliwiających analizę danych niestrukturalnych, wyszukiwanie i analizę danych strukturalnych, zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi i anonimizację danych.

W drodze do RODO:
Od 25 maja 2018 obowiązywać będzie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.
Dowiedz się:

  • Jak wykryć dane które powinieneś zabezpieczyć
  • Jak anonimizować dane z których korzystasz

 

Czym jest RODO ?

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR) weszło w życie w maju 2016 roku i będzie dotyczyło wszystkich organizacji przetwarzających dane na terenie Uni Europejskiej. Parlament Europejski i Rada (UE) przeznaczyli dwa lata na przystosowanie się do nowego prawa. Od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie będzie egzekwowane w trybie administracyjnym(przyspieszone procedury) wśród wszystkich podmiotów, których to dotyczy.

Niewątpliwie bycie zgodnym z Regulacją będzie wymagało, co najmniej zweryfikowania obecnych polityk i procesów zarządzania danymi osobowymi. Obowiązkowym zadaniem dla wszystkich będzie dokładne ustalenie gdzie te dane są przechowywane zarówno z perspektywy repozytoriów danych niestrukturalnych (np. poczta elektroniczna, umowy, faktury) jak i strukturalnych (np. bazy danych). W kolejnym kroku należy zweryfikować czy dane te są prawidłowe i aktualne oraz na jakiej podstawie są przetwarzane

Jak wykryć wrażliwe dane w mojej firmie?

Zrób pierwszy krok w stronę zgodności z RODO i zbuduj wiedzę o danych. Przeprowadź inwentaryzację i zapewnij swojej firmie:

  • Identyfikację repozytoriów zawierających dane osobowe.
  • Przegląd procedur zarządzania danymi.
  • Raport na temat danych, rekomendacje w zakresie środków technicznych i organizacyjnych.

Poznaj rozwiązanie przygotowujące do RODO dzięki wykorzystaniu narzędzi IBM umożliwiających analizę danych niestrukturalnych oraz wyszukiwanie i analizę danych strukturalnych.

  • Information Analyzer Odkryj szerokie możliwości kompletnego rozwiązania do analizy danych oraz oceny jakości.
  • Stored IQ Zobacz jak rozbudowana platforma do dynamicznego zarządzania zgromadzonymi zasobami danych pomaga organizacjom identyfikować, klasyfikować i zarządzać informacjami aby zmniejszyć ryzyko i koszty.

Jak anonimizować dane w mojej firmie?

Zadbaj o proces przetwarzania informacji w swojej firmie. Anonimizuj dane zgodnie z procesami RODO. Anonimizacja zapewni:

  • Pomoc w zabezpieczeniu danych
  • Wsparcie dla zarządzania środowiskami nieprodukcyjnymi
  • Archiwizację danych

Poznaj rozwiązanie przygotowujące do RODO dzięki wykorzystaniu narzędzi IBM umożliwiających zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi i anonimizację danych.

Optim Przekonaj się jak platforma do zarządzania danymi strukturalnymi pomaga w zabezpieczeniu danych.

 

NAPISZ DO NAS

e-max.it: your social media marketing partner