Dnia 12 maja 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy VAT. Przewidziany w nim mechanizm tzw. podzielonej płatności - z ang. split payment - zaczął obowiązywać na zasadach dobrowolności od 1 lipca 2018 roku, zaś obowiązkowy stał się od 1 listopada 2019 roku. Istotą tego rozwiązania jest zastosowanie podziału płatności na cenę netto (którą nabywca wpłaca na bieżące konto dostawcy) oraz podatek VAT (który podatnik wpłaca na specjalnie wygenerowany indywidualny rachunek bankowy o ograniczonej dla niego dostępności).

Jakich podmiotów dotyczy mechanizm podzielonej płatności?

Obowiązkiem zastosowania się do zasad mechanizmu podzielonej płatności są objęci przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji na rzecz innych podatników z sektora B2B i należą do podatników VAT. Split payment jest stosowany przy płatnościach za towary i usługi, widniejących w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług, w tym między innymi obejmuje:

 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronikę (smartfony, tablety, laptopy);
 • węgiel;
 • wyroby ze stali, metale szlachetne i kolorowe;
 • roboty budowalne;
 • prawa do emisji gazów cieplarniany;
 • i inne.

Korzyści ze stosowania split payment

Niedogodności związane z przejściem na mechanizm podzielonej płatności zostały zrekompensowane korzyściami, jakie z tego tytułu uzyskują przedsiębiorcy. Można zaliczyć do nich między innymi:

 • szybszy zwrot VAT
 • zmniejszenie kwoty VAT
 • odstąpienie od solidarnej odpowiedzialności
 • zabezpieczenie przed wyższymi odsetkami
 • ochrona przed sankcjami VAT

Korzystaj z mechanizmu podziału płatności w rozliczeniach z dostawcami i klientami bezpośrednio w systemie Microsoft Dynamics. Nasze rozwiązanie opracowane jest w trzech wersjach funkcjonalnych: od wersji Light spełniającej podstawowe wymogi, po Corporate skierowanej do dużych grup kapitałowych.

Czym jest Split Payment dla Dynamics?

Bonair Split Payment rozbudowuje mechanizmy Dynamics dopasowując je do nowych regulacji. Nasze duże przywiązanie do standardu i znajomość aplikacji sprawiło, że stworzony przez nas moduł szybko stał się ergonomicznym narzędziem codziennej pracy. Trzy wersje to możliwość wyboru dokładnie dopasowanego rozwiązania.

Split Payment dopasowany do organizacji

W wersji Lite pracownicy nie zmieniają swoich przyzwyczajeń - pracując z dostawcami system automatycznie rozdziela płatności zgodnie z ich preferencjami. 

Wersja Standard pozwala ustawić główny parametr, który automatycznie dziedziczony jest pomiędzy działaniami w systemie. Począwszy od grupy dostawców i odbiorców, ich kartoteki, aż po konkretne dokumenty. W każdym momencie dając użytkownikowi prawo zmiany sposobu rozliczeń.

Wersja Corporate wspiera duże organizacje, dla których istotne jest odpowiednie określenie ról biznesowych w procesie i synchronizacja z workflow płatności. Dodatkowo możliwość obsługi wielu subkont VAT i zaawansowane raportowanie we współpracy z bankiem.


Proste zarządzanie mechanizmem podzielnej płatnosci 

Wsparcie rozliczeń między dostawcami a odbiorcami

Wsparcie rozliczeń dostawcami i odbiorcami

 • Łatwy w użyciu zapis preferencji dostawców i odbiorców bezpośrednio w kartotece
 • Automatyczne kopiowanie ustawień na transakcje finansowe
 • Możliwość ręcznej modyfikacji na poziomie transakcji

Zwiększona efektywność i minimalizacja pomyłek dzięki ergonomicznemu narzędziu

Integracja z systemami bankowymi

Integracja z systemami bankowymi

 • Możliwość generowania przelewów bankowych bezpośrednio z systemu
 • Możliwość importu wyciągów bankowych z jednoczesnym mechanizmem rozliczania transakcji
 • Obsługa wielu standardów bankowych

Płynna współpraca z interfejsem bankowym

Elastycznoś i wielopoziomowe zabezpieczenie

Elastyczność i wielopoziomowe zabezpieczenie

 • Dopasowanie do systemu klienta (uwzględniamy istniejące modyfikacje)
 • Mechanizmy "jedna faktura jedna płatność" i reorganizacja płatności dostawcy
 • Kontrola generowanego przelewu kwoty VAT w oparciu o zaksięgowane transakcje podatkowe

Pełna zgodność z przepisami oraz dopasowanie do potrzeb klienta


Dla jakich wersji Microsoft Dynamics?

Bonair Split Payment może być integralną częścią systemu Microsoft Dynamics, przy czym proponujemy rozwiązanie kompatybilne z następującymi wersjami systemu:

Istnieje także możliwość dopasowania modyfikacji w systemie Klienta.

Bonair Split Payment jest spójny z wymogami polskiego prawa podatkowego, a przy tym dopasowany do potrzeb klienta. Jego wdrożenie może zwiększyć efektywność pracy oraz zredukować liczbę pomyłek.

e-max.it: your social media marketing partner