Microsoft Dynamics CRM

Jesteśmy częścią zespołu Bonair, który odpowiada za wdrożenia CRM. Przez lata pracowaliśmy dla wielu partnerów, klientów. Wdrażaliśmy w wielu branżach w kraju i za granicą. Obecnie stanowimy jeden z mocniejszych na polskim rynku zespołów Dynamics 365 for Customer Engagement.

Nie boimy się namawiać swoich klientów do odważnych decyzji w obszarze wdrażania CRM. Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy znają się na Dynamics CRM od jego pierwszych wersji. W większości przypadków pracujemy z klientami, którzy nie korzystali z rozwiązań CRM. Nasze doświadczenie pozwala sprawniej i w bardziej płynny sposób wdrażać te rozwiązania oraz identyfikować bariery natury mentalnej i organizacyjnej.

Jak pracujemyCo możemy dla Ciebie zrobić

Twój Partner Microsoft Dynamics 365

microsoft partner wpartner roku 2017

Jako Bonair wyróżnia nas wszechstronność Poznaj nasze kompetencje BI i ERP

Jak pracujemy ?

Nastawieni jesteśmy na efekty i szybko je osiągamy.

Projekty prowadzimy zwinnie, bardzo blisko współpracując z klientem.

Co dwa tygodnie spotykamy się i weryfikujemy postępy naszych prac przekazując kolejne funkcjonalności. Narzucamy ten rytm pracy i konsekwentnie go egzekwujemy. Zależy nam, aby projekty kończyły się w założonym terminie i budżecie.

Przy większych projektach blisko współpracujemy z działem BI i ERP, dzięki temu doradzimy klientowi najbardziej optymalną mapę funkcjonalności, jakie chce wdrożyć.

Jeśli klient widzi szybko efekty naszej współpracy – lepiej ocenia naszą pracę.

Co robimy ?

Specjalizujemy sie w Dynamics 365 for Customer Engagement

Poznaj jego moduły:

Jesteśmy zespołem, który wierzy w ten produkt od pierwszych jego wersji.

Co możemy zrobić dla twojej firmy?

Sytuacja rynkowa nie pozwala obecnie firmom konkurować jedynie ceną.
Konieczne jest szukanie innych wyróżników rynkowych.

Zbudujemy widok 360 stopni dający Twoim handlowcom integrację D365 z innymi systemami w Twojej firmie tak aby na jednej karcie klienta znaleźli wszystkie potrzebne im informację.

Przeniesiemy Twoją komunikację z klientem do innych obszarów, np. social, mass mailing. Tak abyś wprowadził swoją firmę w świat najnowszych narzędzi marketingowych.

Opracujemy razem z Tobą najbardziej efektywne programy szkoleń, aby skutecznie wdrożyć przyjęte rozwiązania CRM w działach handlowym i marketingowym.

Wspieramy Nasz dział serwisu może wspierać Cię w codziennym utrzymaniu i rozwoju systemu CRM.

Funkcje Microsoft Dynamics for Customer Engagement

Dynamiczny rozwój technologii oraz stale zwiększająca się świadomość konsumencka na nowo definiują budowanie relacji z Klientem. Rozbudowane możliwości, jakie oferuje narzędzie Microsoft Dynamics 365 w obszarze CRM, jest odpowiedzią na zmieniające się trendy i umożliwia efektywne prowadzenie procesów biznesowych i zoptymalizowane działania w zakresie kontaktów z nabywcami.

Bonair oferuje wdrożenia oprogramowania CRM w pięciu obszarach: Marketing, Customer Service, Sales, Field Service oraz Project Service Automation. Wszystkie moduły są ze sobą zsynchronizowane i zintegrowane, dzięki czemu współpraca między poszczególnymi działami organizacji jest szybsza i łatwiejsza.

Marketing

Narzędzia dla działów marketingu, które pracują z dużą ilością danych na temat Klientów; ich wynikiem ma być zbiór cennych informacji dla działów Sprzedaży oraz Obsługi Klienta.

 • Budowanie kampanii dostosowanych do profilu Klienta, dzięki gromadzonym z różnych źródeł danym,
 • zarządzanie kampaniami wielokanałowymi, integracja z pocztą elektroniczną oraz mediami społecznościowymi,
 • wielowymiarowe modele oceny Klientów i skuteczności źródeł ich pozyskiwania,
 • zarządzanie procesami pozyskiwania potencjalnych Klientów (lead generation), prowadzenie efektywnej segmentacji,
 • wykorzystanie funkcji wizualnej analizy danych dzięki narzędziom Power BI.

Customer Service

Wsparcie działów Obsługi Klienta w zapewnianiu spersonalizowanej i efektywnej obsługi.

 • Wielokanałowa komunikacja z Klientem (komunikacja głosowa, czat, poczta elektroniczna) w ramach jednego interfejsu,
 • zarządzanie kanałami i równoległa obsługa powiązanych spraw,
 • analiza jakości świadczonych usług,
 • administracja hierarchią zgłoszeń (problemów),
 • rejestrowanie opinii Klientów na temat produktów i usług firmy,
 • budowanie bazy wiedzy i dobrych praktyk (artykuły, procesy zatwierdzania.
 

Sales

Rozwiązanie dla działu Sprzedaży, które wspiera budowanie trwałych relacji z Klientem.

 • Gromadzenie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, tworzenie prognoz sprzedaży (lejek sprzedaży, forecast, sales pipeline),
 • zarządzanie procesami sprzedaży,
 • wsparcie strategii cross-sell/up-sell,
 • automatyzacja procesów sprzedaży (cenniki, rabaty),
 • zarządzanie katalogiem produktów (zamienniki, zastępniki),
 • interaktywne pulpity zarządcze.

Field Service

Narzędzia przeznaczone dla ekip serwisowych (drużyn terenowych), które pomagają w świadczeniu usług w firmie Klienta.

 • Zarządzanie zespołami terenowymi, kompetencjami i wyposażeniem,
 • optymalizacja planowania i wykorzystania zasobów przy użyciu intuicyjnych narzędzi,
 • zarządzanie materiałami serwisowymi,
 • intuicyjny, mobilny dostęp do informacji o Klientach i wizytach serwisowych,
 • wgląd w historię sprawy, informacje o częściach, konfigurację produktów, ceny,
 • rozwiązywanie problemów zdalnie za pomocą Dynamics 365 Remote Assist,
 • wsparcie kontaktu z Klientem za pośrednictwem portalu klienta.

Project Service Automation

Aplikacja wspierająca organizację w skutecznym zarządzaniu sprzedażą rozwiązań wykorzystujących elementy projektu.

 • Zarządzanie sprzedażą rozwiązań za pomocą zintegrowanych pulpitów nawigacyjnych, które pomogą prowadzić projekty i prognozować zyski,
 • optymalne planowanie pracy i wykorzystania zasobów,
 • zapewnienie dostępu do informacji na temat zadań i projektów, również w wersji mobilnej,
 • umożliwienie pracy zespołowej wewnątrz firmy a także z partnerami i Klientami dzięki intuicyjnym narzędziom i integracji z pakietem Office 365,
 • kluczowe wskaźniki na temat stanu realizacji prac projektowych,
 • zarządzanie czasem i wydatkami w ramach kalendarzy zespołowych i projektowych,
 • możliwość śledzenia harmonogramów projektowych na dowolnym urządzeniu i w dowolnej aplikacji,
 • automatyzacja tworzenia i zatwierdzania faktur, integracja procesów biznesowych z aplikacjami księgowymi.

Czym jest system CRM?

System CRM (od ang. Customer Relationship Managment) jest rodzajem oprogramowania informatycznego, które opiera się na takiej koncepcji zarządzania relacjami z Klientem, w której to właśnie Klient jest w centrum uwagi. Skupia się na zawiązaniu, podtrzymywaniu oraz poprawianiu jakości tych relacji. Buduje widok 360 stopni dookoła Klienta, tworząc jak najpełniejszy jego obraz, co umożliwia lepsze dopasowanie oferty do jego potrzeb. Oprogramowania CRM stosują nie tylko mocną podbudowę koncepcyjną, ale również:

 • łączą wszystkie informacje do obsługi klienta (nastawienie na Klienta)
 • wykorzystują wiele narzędzi wspierających współpracę w obrębie firmy (nastawienie na zespół)
 • umożliwiają standaryzację i analizę procesów, co stanowi klucz do jakości obsługi Klienta (nastawienie na procesy)

Więcej niż jedno rozwiązanie!

Systemy CRM mogą różnić się od siebie w zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa oraz specyfiki jego organizacji – inne rozwiązania będą odpowiednie dla firm na rynku B2C, a inne – dla B2B. Ponadto jeżeli firma zarządza relacjami z setkami klientów, to wiodącą potrzebą jest automatyzacja procesów. Jeśli zaś przedsiębiorstwo ma niedużą liczbę klientów, to system powinien skupiać się na wsparciu bardziej osobistych, pogłębionych relacji. Oprogramowanie Microsoft Dynamics CRM dzięki modułowej budowie pozwala działać na różnych płaszczyznach relacji z Klientami, dostarczając firmie licznych korzyści.

Najważniejsze korzyści oprogramowania Microsoft Dynamics CRM

 • identyfikacja kluczowych klientów, umożliwiająca zastosowanie wobec nich dopasowanej strategii współpracy;
 • zwiększenie lojalności obecnych klientów i łatwiejsze pozyskiwanie nowych;
 • poprawa efektywności wyników zespołu obsługi Klientów oraz zwiększenie komfortu ich pracy;
 • szybsze wykrywanie potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz możliwość natychmiastowego reagowania na nie;
 • budowanie wizerunku firmy nowoczesnej oraz eksperckiej.
Oprogramowanie CRM Microsoft Dynamics CRM dzięki możliwościom konfiguracji funkcji w obszarze zarządzania relacjami z Klientami wpływa pośrednio również na łatwiejsze i efektywniejsze zrządzanie przedsiębiorstwem.

Zalety Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement

Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement zapewnia wyjątkowe mechanizmy do efektywnego wykorzystania relacji z Klientem, a także znajdowanie nowych możliwości sprzedażowych na podstawie zgromadzonych danych na temat Konsumentów. Dzięki usprawnionym działaniom w obszarach Obsługi Klienta, Sprzedaży czy Marketingu, możliwe jest znaczne zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Współpraca między działami polegająca na synchronizacji i integracji procesów biznesowych, ułatwia efektywne wykorzystanie potencjału szans sprzedażowych oraz optymalizację, a tym samym znaczną redukcję kosztów.

Jakie są najważniejsze zalety wdrożenia systemów CRM?

1. Zwiększona jakość i efektywność obsługi Klienta

Jakość i efektywność obsługi Klienta to klucz do sukcesu. Konsumenci zapewniają firmie dochód i to na nich powinny być skupione nasze działania. Dynamics 365 w obszarze CRM pozwala zbudować spójną i kompletną bazę danych o Kliencie, agregując dane z wielu systemów i analiz (widok 360 stopni) dostępną w jednym miejscu. Analizujemy ich zachowanie za pomocą inteligentnych narzędzi i budujemy na ich podstawie interaktywne i inteligentne raporty, które wspierają sprzedawców w podejmowaniu strategicznych decyzji. Angażujemy Klientów za pomocą wielu kanałów komunikacji, w zależności od ich potrzeb i preferencji. Dzięki Microsoft Dynamics 365 jesteśmy w stanie nawiązać z Klientem bezpośredni, spersonalizowany, szyty na miarę kontakt. Przekraczamy oczekiwania Konsumentów, a dzięki temu zdobywamy jego lojalność i satysfakcję z obsługi. Wdrożenie systemu CRM umożliwia kontrolę nad cyklem życia Klienta i odpowiednie reagowanie na jego unikalne potrzeby.


2. Optymalizacja działań i procesów biznesowych

Automatyzujemy powtarzające się procesy, a wsparci rozwiązaniami Microsoft Dynamics 365 pracownicy są w stanie szybciej i wydajniej wykonywać swoje obowiązki i mogą skupić się na najważniejszych zadaniach. System CRM umożliwia gromadzenie i dostęp do danych w jednym miejscu, co ułatwia szybką analizę oraz podejmowanie decyzji sprzedażowych oraz marketingowych. Jesteśmy w stanie wychwycić najlepsze praktyki i wprowadzić je do codziennych procesów biznesowych.


3. Sprawna komunikacja i dostęp do danych

Microsoft Dynamics CRM pomaga prowadzić efektywną komunikację wewnątrz firmy nie tylko w obrębie jednego działu, ale w całej organizacji. System CRM posiada zestawy narzędzi wspierające współpracę w całym przedsiębiorstwie. Wszyscy pracownicy mogą korzystać z jednej, kompletnej bazy danych na temat Klienta. Co więcej, utrata pracownika nie będzie oznaczać utraty wiedzy o Kliencie. Sprzedawcy, opierając się na oprogramowaniu CRM, mogą korzystać z informacji gromadzonych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł, a dzięki temu prowadzą szybszą i efektywniejszą obsługę. Wykorzystując zgromadzone informacje i przeprowadzając odpowiednie analizy, możemy efektywniej segmentować Klientów i dostosować nasze komunikaty w zależności od ich preferencji i zachowania. Dostęp do danych z Microsoft Dynamics 365 jest możliwy z dowolnego zakątka świata, a kontakt z Konsumentami może się odbywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego, czy sprzedawca/pracownik działu Obsługi Klienta jest w siedzibie firmy, czy też poza nią.


4. Inteligentne analizy i prognozowanie

Aby zwiększyć wyniki biznesowe, pracownicy powinni być w stanie przekształcić dane w insighty konsumenckie i dzięki nim podejmować decyzje. Oprogramowanie CRM umożliwia sprzedawcom skupienie się na właściwych informacjach wykorzystując interaktywne wizualizacje danych w czasie rzeczywistym. Za pomocą Power BI możemy identyfikować trendy i szanse sprzedaży, planować wykorzystanie zasobów a także przewidywać i monitorować skutki działań. Dzięki temu zdobywanie nowych Klientów jest łatwiejsze, a sprzedaż dotychczasowym Konsumentom się zwiększa. Za pomocą interaktywnych pulpitów systemów CRM możemy szukać korelacji i przyczyn problemów, a wykorzystując sztuczną inteligencję automatycznie podejmujemy decyzje. Wyniki analiz są prezentowane w prosty i czytelny sposób. Dodatkowo, Zarząd organizacji jest w stanie analizować na podstawie danych Microsoft Dynamics 365 efektywność zarówno pracy poszczególnych działów i pracowników, jak również bieżących procesów biznesowych. Dzięki temu efektywna alokacja zasobów jest o wiele prostsza.


5. Redukcja kosztów i zwiększenie przychodów

Redukcja kosztów i zwiększenie zysków odbywa się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, za pomocą efektywniejszej alokacji zasobów oraz automatyzacji działań, firma jest w stanie znacznie szybciej finalizować sprzedaż. Zaoszczędzony w ten sposób czas można przeznaczyć na pozyskiwanie nowych Klientów. Dodatkowo, dzięki usprawnionej relacji z Konsumentami, możliwe jest zwiększenie zysków ze sprzedaży stosując skuteczniejsze, dopasowane do odbiorcy techniki. Wykorzystując inteligentne analizy z Microsoft Dynamics 365, możemy zrezygnować z działań marketingowych, które nie przynoszą wymiernych korzyści. Co więcej, dzięki obecności oprogramowania CRM koszty związane z wdrażaniem nowych pracowników zmniejszają się – know-how organizacji jest dostępny w jednym miejscu, tak samo jak wszystkie dane na temat procesów w firmie.

Daj nam znać o swoich potrzebach

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bonair) niniejszym informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym. Więcej
 1. dane kontaktowe Bonair to: adres: BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Piotr Chabora. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Bonair przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem w związku
  z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Bonair, tj. kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą z Bonair);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym kontrahentom Bonair tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Bonair w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Bonair;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane do dnia upływu 10 lat od dnia pierwszego kontaktu ze strony Bonair lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 1. jest Pani/Pan uprawniony do
  1. żądania od Bonair dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. usunięcia swoich danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Panią/Panem, a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Panią/Panem;
 2. nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
Mniej