Najważniejsze korzyści:

 • Zyskaj lojalność klientów

  Twórz spersonalizowane, dostosowane do sytuacji informacje i oferty dla klienta, za pomocą dowolnego urządzenia i kanału komunikacyjnego, funkcjonującego automatycznie lub obsługiwanego przez użytkownika.

 • Zwiększ efektywność i wygodę pracy agentów

  Zapewnij agentom wygodny dostęp do danych, dzięki którym szybko i efektywnie obsłużą klientów. Cenne informacje są teraz na wyciągnięcie ręki – w jednej, intuicyjnej aplikacji.

 • Bądź elastyczny

  Dostosowuj tempo i kierunki działań do szybko zmieniających się potrzeb i wzorów zachowań klientów. Wykorzystuj wiedzę z dostępnych w czasie rzeczywistym badań i analiz predykcyjnych.

Najważniejsze funkcje:

 • Działanie w wielu kanałach

  Zapewnij klientowi tę samą, najwyższą jakość interakcji w każdym kanale obsługi i komunikacji – niezależnie czy jest to online, teleserwis czy obsługa w terenie, siedzibie klienta lub dowolnym, wskazanym przez niego miejscu. Twórz spersonalizowane, szyte na miarę komunikaty i oferty – dzięki wygodnej, spójnej dla wszystkich kanałów, platformie.

 • Docenienie samodzielnych klientów

  Uwzględnij w komunikacji to, że rośnie grupa klientów lubiących samodzielnie szukać odpowiedzi na swoje pytania. Udostępnij im nowe możliwości oraz opcje społecznościowe. Stwórz portal samoobsługowy, gdzie klienci znajdą ważne dla nich informacje oraz wspólną przestrzeń w sieci, w której użytkownicy będą mogą dzielić się swoją wiedzą.

 • Dawanie agentom nowych możliwości

  Stwórz agentom możliwość oferowania doskonałej obsługi z dowolnego miejsca, urządzenia i aplikacji. Spójne, zunifikowane środowisko pracy to szybsza reakcja na problem klienta i jego rozwiązanie oraz lepsze dopasowanie obsługi do jego indywidualnych potrzeb.

 • Ujednolicenie bazy wiedzy

  Błyskawicznie dostarczaj agentom i klientom odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Zapewnij jedno, sprawdzone źródło wiedzy, dostępne w każdym kanale komunikacji. Wygodnie pozyskuj, sprawdzaj i publikuj treści. Wykorzystuj narzędzia analityczne, by mierzyć i zwiększać wpływ oddziaływania bazy wiedzy.

 • Gotowość na wszystkie scenariusze

  Śledź trendy, szukaj nowych szans sprzedażowych, zbieraj informacje dzięki inteligentnym narzędziom analitycznym. Badaj różne scenariusze („co będzie, jeśli…”), prognozuj wyniki i prezentuj je w atrakcyjnej formie. Dzięki intuicyjnym narzędziom pracownicy na każdym szczeblu mogą pozytywnie wpływać na rozwój i wyniki Twojej firmy.

e-max.it: your social media marketing partner