Najważniejsze korzyści:

 • Zwiększaj zaangażowanie

  Rozwijaj relacje i skutecznie realizuj projekty dla kluczowych klientów – dzięki inteligentnym modelom analizy ich zaangażowania.

 • Daj zespołom nowe możliwości

  Optymalnie wykorzystuj zasoby, zwiększając w ten sposób produktywność w ramach projektów i programów. Rozwijaj równocześnie kreatywność pracowników oraz koordynację działań i współpracę w ramach zespołów.

 • Rozwijaj się dzięki innowacjom

  Wdrażaj innowacje zgodnie z hierarchią priorytetów, opracowaną na podstawie wyników analiz danych i trendów w branży. Wspieraj kulturę podejmowania świadomych inwestycji w odpowiednim czasie.

Najważniejsze funkcje:

 • Zarządzanie sprzedażą rozwiązań

  Zwiększ efektywność sprzedaży – wykorzystuj zintegrowane pulpity nawigacyjne do zarządzania sprzedażą, które będą Cię wspierać w prowadzeniu projektów oraz prognozowaniu zysków i wykonalności. Zapewnij kierownikom sprzedaży lepsze warunki pracy – poprzez szybkie tworzenie umów, zestawień, kontrolę kosztów. Płynnie i efektywnie współpracuj z klientami – dzięki portalom klientów.

 • Zarządzanie zasobami

  Planuj optymalnie pracę i wykorzystanie zasobów – poprzez skonsolidowany system tworzenia harmonogramów. Upraszczaj pracę wszystkich osób zaangażowanych w projekt – od kierowników po podwykonawców. Zapewnij konsultantom możliwość bezpośredniej aplikacji do zadań czy projektów, także za pomocą urządzeń mobilnych.

 • Praca zespołowa

  Zapewnij zespołom projektowym, klientom i partnerom mobilne, wielozadaniowe, intuicyjne narzędzia. Członkowie zespołu mogą teraz łatwo wybierać projekty, zarządzać harmonogramami, wprowadzać terminy i wydatki oraz współpracować za pośrednictwem pakietu Office 365 w dowolnym czasie i miejscu. Ułatw pracę kierownikom projektów i zmniejsz ryzyko operacyjne, dostarczając kluczowe wskaźniki na temat stanu realizacji prac.

 • Zarządzanie czasem i wydatkami

  Uprość procesy zarządzania, monitorowania i raportowania nakładów pracy poprzez integrację zadań w ramach kalendarzy zespołowych i projektowych. Śledź harmonogramy projektowe na dowolnym urządzeniu i w dowolnej aplikacji.

 • Rozliczanie klientów

  Wykorzystaj wygodę jednego pulpitu nawigacyjnego – dzięki niemu kierownicy projektu i klienci mogą przeglądać, modyfikować i zatwierdzać zmiany kosztów i nakładów pracy. Zautomatyzuj tworzenie oraz zatwierdzanie faktur. Zintegruj procesy z najlepszymi aplikacjami księgowymi.

 • Narzędzia do analizowania usług

  Działaj elastycznie i optymalnie – lepiej prognozuj przyszłe działania, twórz rozwiązania dopasowane do oczekiwań klientów, poprawiaj wyniki biznesowe, planuj efektywnie zasoby. Wykorzystuj rozbudowane narzędzia analityczne i prognostyczne, szablony zadań czy wizualizację danych, aby uzyskać całościowy obraz swojego portfolio.

e-max.it: your social media marketing partner