Najważniejsze korzyści:

 • Zapewnij swojej firmie dynamiczny rozwój

  Wykorzystaj inteligentne analizy, by dopasować procesy biznesowe do oczekiwań klientów. Ciesz się wzrostem przychodów i redukcją kosztów.

 • Skoncentruj się na tym, co najważniejsze

  Dbaj o to, by zespół sprzedaży utrzymywał wysokie zaangażowanie i motywację w szybko zmieniających się realiach rynkowych. Eliminuj zjawiska, które rozpraszają uwagę; określaj hierarchię priorytetów.

 • Szybciej zdobywaj klientów

  Błyskawicznie finalizuj transakcje i zwiększaj ich wartość – dzięki lepszej efektywności i współpracy w procesie sprzedaży. Wykorzystuj pogłębione analizy i modele prognostyczne, by zdobywać nowych klientów i sprzedawać więcej dotychczasowym odbiorcom.

Najważniejsze funkcje:

 • Prowadzenie działań na podstawie analiz

  Korzystaj z kluczowych danych, inteligentnie wybranych z ogromnych zbiorów informacji. Dynamics 365 for Sales prezentuje wyniki w prosty, czytelny i atrakcyjny sposób, a ich kontekst jest dopasowany do relacji z danym klientem. To prosty przepis na to, by skoncentrować się na właściwych priorytetach, zwiększać zaangażowanie i… sprzedaż.

 • Osobiste zaangażowanie

  Zapewnij sprzedawcom nowe możliwości komunikacji z klientami. Angażując klientów w dogodny dla nich sposób, zyskujesz informację o ich preferencjach, zachowaniach i trendach. Wykorzystuj tę wiedzę do budowania i rozwijania relacji.

 • Zarządzanie klientami

  Automatyzuj procesy i skracaj dzięki temu cykl sprzedaży, zwiększaj wydajność i obniżaj koszty. Wykorzystuj w tym celu możliwości intuicyjnego interfejsu z wbudowaną obsługą funkcji Microsoft Office 365.

 • Efektywność sprzedaży

  Analizuj cenne dane w czasie rzeczywistym – z uwzględnieniem informacji historycznych. Twórz trafne prognozy na przyszłość i osiągaj dzięki temu zaplanowane cele. Realizuj zadania stale motywując zespół.

e-max.it: your social media marketing partner