Kim jesteśmy ?

Jesteśmy największym zespołem serwisowym w Polsce zapewniającym kompleksowe wsparcie powdrożeniowe. 

Dysponujemy pełnymi zasobami, posiadając kompletny zakres kompetencyjny niezbędny do prawidłowej i skutecznej współpracy.

Nasz zespół składa się z konsultantów aplikacyjnych, którzy mają szeroką wiedzę z zakresu poszczególnych modułów systemu, jak również konsultantów technicznych odpowiedzialnych za poprawną konfigurację poszczególnych modułów. W skład grupy serwisowej schodzą też programiści tworzący w języku X++ oraz technologii Dot Net - moduły modyfikujące funkcjonalność systemu i integrujące go z otoczeniem.

Metodyka pracy Co możemy dla Ciebie zrobić

Twój Partner Microsoft Dynamics 365

microsoft partner wpartner roku 2017

Jako Bonair wyróżnia nas wszechstronność Poznaj nasze kompetencje CRM, BI i ERP

Jak pracujemy ?

Serwis systemów wymaga nie tylko obszernej wiedzy na temat rozwiązania informatycznego i możliwości jego konfiguracji, ale przede wszystkim dogłębnej znajomości merytorycznej obszarów związanych z wdrażanymi modułami – takich jak rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, logistyka, kontroling.

Koncentrujemy się na tym, aby zapewnić Klientom nie tylko sprawny system, ale przede wszystkim wymierną wartość biznesową realizującą cele Klienta.

Zapewniamy obsługę systemu w taki sposób, aby był on dopasowany do wciąż zmieniających się regulacji prawnych i legislacyjnych oraz sytuacji rynkowej.

Wspieramy i pomagamy na wszystkich poziomach. Porozumiewamy się językiem firmy naszego klienta, a nie aplikacji. 

Jeśli klient widzi szybko efekty naszej współpracy – lepiej ocenia naszą pracę

Co robimy ?

Zajmujemy się automatyzacją procesów, biznesu oraz optymalizacją pracy.

 • Stawiamy na rozwój systemu, dopasowując go do dalszych etapów rozbudowy oprogramowania. Wspólnie z klientem planujemy „drogę” systemu.
 • Działamy w taki sposób, aby stać się i czuć jak część zespołu naszego klienta.
 • Nie naprawiamy jakiejś niesprawnej części w firmie, ale odpowiadamy na realne i konkretnie zdefiniowane potrzeby biznesowe naszych klientów. 
 • Znamy procesy biznesowe zaimplementowane w firmie naszego klienta, dlatego biegle komunikujemy się z jego zespołem.
 • Połączenie atutów dedykowanego zespołu z potencjałem, jaki stoi za certyfikowany partner Microsoft Dynamics, zapewnia naszym Klientom stabilność i bezpieczeństwo pracy, pewność realizacji, a jednocześnie bezpośredni dostęp do wysokiej klasy ekspertów, elastyczność i partnerskie podejście do realizacji usług.
Jesteśmy zespołem, który wierzy w ten produkt od pierwszych jego wersji.

Co możemy zrobić dla Twojej Firmy ?

 • Wesprzeć kompleksową obsługę systemu od parametryzacji, modyfikacje po administrację rozwiązania.
 • Wspomóc Twoją firmę w obszarach, w których nie musisz mieć kompetencji i wyspecjalizowanych pracowników.
 • Zapewnić bieżącą obsługę systemu w zakresie opieki powdrożeniowej.
 • Utrzymywać system poprzez bieżącą aktualizację i dopasowanie do zmieniających się przepisów prawnych.
 • Wspierać rozbudowę już wykorzystywanych funkcjonalności systemu również o elementy niestandardowe.
 • Zapewnić doradztwo doświadczonych konsultantów.
 • Przeprowadzać procesy aktualizacji wersji systemu we wszystkich obszarach funkcjonalnych.
 • Usprawniać bieżącą pracę w systemie, za sprawą przeprowadzania audytów systemu i funkcjonalności.
Jeśli klient widzi szybko efekty naszej współpracy – lepiej ocenia naszą pracę

Co zrobiliśmy?

 • Posiadamy doświadczenie i referencje we wszystkich kluczowych sektorach rynku: produkcja, usługi, finanse, administracja, przemysł.
 • Interfejsy integracji z systemami zewnętrznymi (systemy baz danych)
 • Workflow dot. Procesu obiegu dokumentów w firmach
 • Raportowanie dedykowane per Klient.

Funkcjonalność Intercompany, umożliwia kilku zależnym firmom lub centrom dystrybucyjnym handel wewnątrz jednego systemu ERP. Po utworzeniu połączeń międzyfirmowych daje możliwość tworzenia łańcuchów zamówień, dzięki któremu zamówienie w jednej firmie automatycznie tworzy powiązane zamówienie w innej i vice versa, dzięki któremu istnieje pełna kontrola wewnątrzfirmowa z bezpośrednią dostawą do klienta zewnętrznego, bez konieczności angażowania większej ilości pracowników do obsługi.

Daj nam znać o swoich potrzebach

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bonair) niniejszym informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym. Więcej
 1. dane kontaktowe Bonair to: adres: BONAIR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysława Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa;
 2. Bonair przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem w związku
  z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Bonair, tj. kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą z Bonair);
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym kontrahentom Bonair tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Bonair w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Bonair;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane do dnia upływu 10 lat od dnia pierwszego kontaktu ze strony Bonair lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 1. jest Pani/Pan uprawniony do
  1. żądania od Bonair dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. usunięcia swoich danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Panią/Panem, a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Panią/Panem;
 2. nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
Mniej