Produkcja

Poprawa wydajności procesów i optymalizacja kosztów to obecnie główne wyzwania, jakie stoją przed branżą produkcyjną. Trudno dziś mówić o efektywnym zarządzaniu produkcją, magazynami i łańcuchem dostaw, obsłudze procesów finansowo-księgowych czy kadrowo-płacowych bez wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych.
To obszar z którym spotykamy się bardzo często, dlatego posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie. Budujemy rozwiązania wspomagające produkcję dyskretną, procesową i odchudzoną (lean). Rozubudowane funkcjonalności, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcją, pomagają w modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego.

więcej

Usługi finansowe

Rosnące oczekiwania klientów, konieczność redukcji kosztów oraz potrzeba optymalizacji procesów przyczyniają się do coraz szerszego wykorzystywania innowacyjnych technologii w bankach i instytucjach finansowych. Na rynku zdominowanym przez konkurencję nowoczesne narzędzia informatyczne dają znaczącą przewagę w walce o klienta. Przedsiębiorstwa usługowe muszą znaleźć równowagę między takimi obszarami, jak relacje z klientami, globalne zarządzanie zasobami, świadczenie usług ze szczegółową kontrolą kosztów i zapewnieniem oczekiwanych wyników finansowych. Naszym celem jest zawsze zdobycie zaufania Klienta. Zaufanie instytucji finansowej cieszy nas jeszcze bardziej.

więcej

Sprzedaż i logistyka

Współczesne rynki oferują przedsiębiorstwom ogromne możliwości, ale stawiają przed nimi nowe wyzwania. Obszar handlu i dystrybucji musi dziś szybko dostosowywać się do zmian i coraz bardziej złożonych wymagań globalnego ryku. Dzięki platformie Dynamics 365 wspieramy procesy sprzedaży i logistyki. Staramy się dodatkowo rozwijać te możliwości o algorytmy przewidywania i prognozowania. Optymalizujemy procesy logistyczne naszych klientów tak, żeby osiągali oni wymierne efekty pozwalające im działać szybciej i sprawniej.

więcej

Sektor publiczny

25 lat doświadczenia uczyniło z nas stabilnego partnera dla sektora publicznego. Przy współpracy z nami, instytucje te przechodzą swoją cyfrową transformację. Projekty takie są zawsze wyzwaniem nie tylko ze względu na swój rozmiar, ale także ze względu na zmianę mentalności i przyzwyczajeń setek użytkowników. Nasze doświadczenie budowaliśmy przez lata wdrażając systemy wsparcia usług finansowych, czy platformy kadrowo płacowe.

więcej

e-max.it: your social media marketing partner