Wspólnie z klientami budujemy rozwiązania oparte o Microsoft Dynamics 365 (Supply Chain Management), wspierając produkcję dyskretną, procesową i odchudzoną.

Wydajna firma produkcyjna musi sprawnie kontrolować swoje procesy i wyniki w wielu obszarach. Zachowanie ciągłości produkcji wymaga koordynacji prac wielu osób i działów. Bardzo często zależy to także od współpracy z dostawcami i podwykonawcami, jeśli pełnią oni istotną rolę w procesie produkcyjnym. Narzędzia IT powinny odpowiednio wspierać wszystkie procesy niezależnie czy firma stosuje produkcje dyskretną, procesową czy lean. Dodatkowo system poprzez analizę ogromnej ilości danych może optymalizować procesy w firmie dążąc do zwiększenia ich efektywności.

ERP dla produkcji

Budując rozwiązania dla naszych klientów z branży produkcyjnej synchronizujemy dane i procesy z wielu obszarów, tworząc jeden spójny mechanizm. Stawiając sobie za cel:

 • przyśpieszenie realizacji zamówień poprzez dokładne śledzenie dat realizacji i odpowiednie harmonogramowanie produkcji,
 • optymalizacja kosztów produkcji dzięki dokładnym śledzeniu procesów produkcyjnych oraz wydajniejszym zarządzaniu podwykonawcami i dostawcami,
 • efektywne planowanie produkcji dzięki badaniu i prognozowaniu popytu oraz ścisłej współpracy z działami sprzedaży i zakupów.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Microsoft Dynamics 365 umożliwia optymalizację produkcji poprzez tworzenie planów produkcji i harmonogramów dotyczących materiałów. Harmonogramy mogą dotyczyć zarówno potrzebnych materiałów jak i mocy produkcyjnych. Efektywne planowanie pozwala na skuteczne obliczanie terminów dostawy zarówno metodą sprawdzania dostępności produktów w magazynie (ATP) jak i weryfikacji zdolności produkcyjnych (CTP).

Zarządzanie produktami

Katalog produktów w firmach produkcyjnych składa z dziesiątek informacji procedur i list. Microsoft Dynamics 365 wspiera tworzenie i zarządzanie specyfikacją materiałową (BOM) przy użyciu intuicyjnego graficznego edytora. Pozwala na zarządzanie wielopoziomowymi formułami lub recepturami, produktami towarzyszącymi (coproduct) i ubocznymi (byproduct).

Jeśli firma w swojej ofercie posiada wiele niestandardowych produktów tworzonych pod konkretnych klientów i ich zapotrzebowania, Microsoft Dynamics oferuje konfigurator produktów. Narzędzie to pozwala na budowanie produktów z uwzględnieniem niestandardowej marszruty i specyfikacji materiałowej (BOM).

Funkcje tworzenia szczegółowych harmonogramów i przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych to korzyści wykorzystania marszrut produkcyjnych. Uwzględniają one zarówno sieci proste, sekwencyjne jak i złożone, dodatkowo pozwalają na stosowanie wielu marszrut w tej samej sieci.

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management)

System ERP w firmach produkcyjnych może pełnić dodatkową funkcje zarządzającą całym majątkiem przedsiębiorstwa. Popularnie nazywana „remontówka” lub utrzymaniem ruchu, to zbiór funkcjonalności wspierających utrzymanie wszystkich maszyn i linii produkcyjnych. Microsoft Dynamics 365 EAM (Enterprise Asset Management) pozwala planować i rejestrować wszelkie prace remontowe i przeglądy. W systemie możesz zdefiniować cały swój park maszynowy i kontrolować systematyczność przeglądów, kompetencje potrzebne do naprawy, stany liczników i zużycie części. Zarządzanie zespołami serwisowymi ułatwia przypisywanie im odpowiadających kompetencji, narzędzi i kalendarzy pracy. Połączenie z modułem Projekty pozwala rozliczać wszelkie wykonane prace oraz zużyte części, a dzięki temu skutecznie kontrolować koszty utrzymania.

Zarzadzanie danymi – Business Inteligence dla produkcji

Połączenie danych produkcyjnych, automatyki przemysłowych (IoT), sprzedażowych i zakupowych daje nam niesamowite możliwości analiz. Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym mogą być wykorzystywane do bieżącego zarządzania. Uzyskanie rzetelnej informacji na temat produkcji w toku oraz faktycznych kosztów produkcji jest o wiele prostsze dzięki pulpitom Power BI osadzonym bezpośrednio w Microsoft Dynamics 365.

 

Poznaj nasze ostanie wdrożenia dla branży produkcyjnej:

selena wdrozenie new

Firma Selena to globalna Grupa spółek produkująca chemię budowalną. Microsoft Dynamics kontroluje tam wszystkie kluczowe dla firmy obszary. Dodatkowo usprawnia i optymalizuje procesy pomiędzy firmowe. Dzięki zastosowaniu intercompany, udało nam się zarządzać na poziomie Grupy katalogiem produktów, transportem czy surowcami.

Wdrożenie Microsoft Dynamics w siedmiu spółkach Grupy, wspierające wszystkie kluczowe obszary działalności dało następujące korzyści:

 • Ujednolicone procesy w produkcji, łańcuchu dostaw, magazynowaniu, dystrybucji, zakupach
 • Ujednolicone procesy związane z finansami
 • Wspólna dla całej Grupy polityka płacowa
 • Skrócenie czasu obsługi zamówień wewnątrz firmy
 • Wspólne dla całej Grupy zarządzanie transportem
 • Optymalizacja zarządzania odpadami i surowcami wycofywanymi z produkcji
 • Sprawne raportowanie na poziomie spółek i Grupy

Dowiedz się więcej o tym wdrożeniu: Cyfrowa transformacja w Grupie Selena

 

iglotex logo3W produkcji żywności dbałość o najwyższą jakość wymaga ścisłej kontroli receptur, surowców i procesów produkcyjnych. Microsoft Dynamics wspiera spółki Grupy Iglotex o różnym charakterze (produkcyjne, sprzedażowo-dystrybucyjne, usługowe). System działa we wszystkich obszarach - od zarządzania zapasami, poprzez produkcję aż po sprzedaż. Celem była optymalizacja procesów dzięki stworzeniu rozwiązania klasy ERP dla całej Grupy Iglotex i obejmującego wszystkie obszary działalności.

Dzięki wdrożeniu udało nam się osiągnąć następujące korzyści:

 • Integracja obsługi zamówień sprzedaży
 • Optymalizacja i usprawnienie procesów kompletacji i dystrybucji zamówień
 • Ergonomia pracy na magazynie - skrócenie czasu inwentaryzacji magazynowej w obszarze dystrybucji
 • Wsparcie procesów produkcyjnych
 • Usprawnione raportowanie na poziomie spółek oraz całej Grupy

 

Case Study

 

Cargill

Selena

Sudzucker

e-max.it: your social media marketing partner