Dla sektora publicznego jesteśmy partnerem w ich cyfrowej transformacji. Budujemy centra usług wspólnych na bazie Microsoft Dynamics 365 zwiększając efektywność kluczowych procesów.

Dla sprawnego funkcjonowania instytucje i jednostki sektora publicznego podejmują szereg czynności w kierunku efektywnego kontrolowania procesów oraz nadzorowania wyników pracy na wielu płaszczyznach. Sprawny obieg informacji wiąże się z usprawnieniem komunikacji i koordynacją pracy różnych działów oraz wielu osób. Wsparciem na tej płaszczyźnie są dedykowane narzędzia IT, dopasowane do potrzeb sektora publicznego w konkretnym obszarze, jak Microsoft Dynamics 365. Ponadto dzięki sprawnej analizie danych w obrębie jednego systemu możliwe jest zoptymalizowanie poszczególnych, pojedynczych działań, składających się na poprawę ogólnej efektywności.

ERP dla sektora publicznego

Przygotowując nasze produkty dla przedstawicieli sektora publicznego mamy na uwadze wyzwania, przed jakimi stoją. Modernizacja własnych procesów i środowiska pracy tak, aby dopasować się do bieżących potrzeb cyfrowego świata jest największym z nich. Należy przy tym podkreślić, że głównymi założeniami cyfryzacji sektora publicznego są:

 • wzrost produktywności,
 • zwiększenie przejrzystości działań,
 • szybka reakcja na zmieniające się wymagania prawne,
 • poprawa jakości wykonywanych usług oraz zwiększanie możliwości „samoobsługowych”.

Funkcjonalności wykorzystywane w sektorze publicznym

Microsoft Dynamics 365 pozwala na zoptymalizowanie pracy przedstawicieli sektora publicznego, m.in. agend rządowych, jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, itp. Zastosowana modułowa konstrukcja, bazująca na wspólnym modelu danych i aplikacjach pozwala usprawniać pracę użytkowników, a także odpowiadać sprawnie – zgodnie z aktualną wiedzą - na zapytania podmiotów zewnętrznych. System pozwala ponadto uprościć złożone procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz obsługiwać efektywnie obszar kadr i płac.

 • Zarządzenie finansami oraz funduszami – oprogramowanie ERP daje wgląd w finanse w czasie rzeczywistym i pozwala kontrolować fundusze przeznaczone na różne procesy inwestycyjne. Ponadto umożliwia rejestrowanie poszczególnych zdarzeń (a tym samym także dowodów) księgowych.
 • Zarządzanie kadrami i placami – program usprawnia obsługę kadr i płac między innymi poprzez uproszczenie rozbudowanych procedur formalnych, a także optymalną koordynację dokumentacji oraz zagwarantowanie jej stałej dostępności, z wyznaczeniem określonych ról użytkownikom.
 • Zarządzanie projektami – system pozwala na śledzenie oraz nadzorowanie projektów prowadzanych przez wiele osób, różne działy, a także w różnych lokalizacjach i to na każdym etapie - poczynając od rozbicia procesu na mniejsze etapy, poprzez przygotowanie harmonogramu, a kończąc na rozliczaniu czasu i finansów oraz raportowaniu wyników.
 • Planowanie i kontrola budżetu - oprogramowanie ERP pozwala w przypadku przedstawicieli sektora publicznego na m.in. na budżetowanie wpływów oraz wydatków w oparciu o dotychczasową politykę budżetową oraz regulacje prawne.

Rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 dzięki swoim funkcjonalnościom umożliwia wyeliminowanie ograniczeń związanych z prowadzonymi działaniami oraz procesami biznesowymi, a zarządzanie kluczowymi dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa kwestiami cechuje większa intuicyjność.

 

Poznaj nasze ostanie wdrożenia dla sektora publicznego:

Poczta Polska logo wdrozenie3Poczta Polska to firma z 455-letnią tradycją, największy operator pocztowy na rynku lokalnym - sieć obejmuje 7500 urzędów pocztowych, filii i agencji, wszystkie obsługujące klientów prywatnych i korporacyjnych. Decydując się na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX, Spółka postawiła na rozwój strategii cyfrowej transformacji, która obejmuje zarówno usługi, jak i działalność operacyjną.

Główne korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia:

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych firmy
 • Oszczędność czasu poprzez automatyzację pracy
 • Poprawa efektywności procesów finansowo-księgowych
 • Usprawnienie obiegu informacji dzięki integracji z systemami dziedzinowymi

Dowiedz się więcej o tym wdrożeniu: Poczta Polska postawiła na chmurę Microsoft Azure

 

GPW logo wdrozenie5Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Jej zadaniem jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Wdrożony w spółce GPW system Microsoft Dynamics AX 2009 wspiera prowadzenie ksiąg rachunkowych we wszystkich aspektach, zarówno finansowych, jak i podatkowych, łącznie z tworzeniem raportów. Dział rachunkowości finansowej Giełdy wybrał to rozwiązanie z uwagi na łatwość w obsłudze.

Dzięki wdrożeniu udało nam się osiągnąć następujące korzyści:

 • Integracja Microsoft Dynamics AX ze specyficznymi systemami Klienta
 • Przyjazny i łatwy w użyciu system
 • Dobra integracja ze środowiskiem biurowym i Microsoft SharePoint
 • Prosta obsługa systemu pod względem informatycznym

Dowiedz się więcej o tym wdrożeniu: Wdrożenie Microsoft Dynamics AX w spółce GPW

 

Case Study

GPW

KNF

Poczta Polska

Sluzba wiezienna

e-max.it: your social media marketing partner