Ekspertów i pasjonatów technologii Dynamics 365, Dynamics CRM, Dynamics AX, Office 365, Power BI, .NET, SQL Server, SSIS, SSRS, SSAS i wielu, wielu innych. Ewangelistów Microsoft.

Osób, które są otwarte na pomysły i które mają w sobie proaktywną postawę w kontaktach z Klientami.

Profesjonalistów z wielo-letnim doświadczeniem jak i tych stawiających pierwsze kroki w branży, zaraz po studiach.

Osób z doświad-czeniem na arenie międzynarodowej i lokalnych rekinów biznesu.

e-max.it: your social media marketing partner