Szybkie decyzje o kredycie

Dzięki wdrożeniu rozwiązania firmy Bonair, ocena wiarygodności kredytowej klientów jest niezależna od tego, kto, kiedy i w którym oddziale Kredyt Banku przyjmuje wniosek, a decyzję o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytu można wydać bardzo szybko.

Kredyt Bank obsługuje rocznie ponad milion wniosków kredytowych. Klienci wymagają, by ich wnioski były rozpatrzone szybko, natomiast dla banku – oprócz automatyzacji pracy umożliwiającej skrócenie czasu podejmowania decyzji – ważne jest zminimalizowanie ryzyka kredytowego, związanego z każdą transakcją. System obsługi wniosków APS wraz z silnikiem decyzyjnym ScorEngine, opracowanym przez firmę Bonair, pomagają spełnić oczekiwania obu stron.

APS (Application Processing System) służy do podjęcia decyzji kredytowej. Zajmuje się oceną zdolności kredytowej klienta i szacowaniem ryzyka, a operacje wykonywane w systemie są odzwierciedleniem polityki kredytowej banku. Rozwiązanie wykorzystywane w Kredyt Banku składa się z wielu komponentów: modułu rejestracji i obsługi wniosków kredytowych, silnika decyzyjnego, podsystemu wydruków, modułu monitoringu, modułu administracyjnego, automatycznych interfejsów wymiany danych z wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych.

Bank się rozwija – system też 

Wdrożenie APS rozpoczęło się w 2002 roku – kolejno dla każdego rodzaju produktu kredytowego, grupy produktów. Na pierwszy ogień poszły trzy wybrane oddziały warszawskie, mające największą liczbę klientów, potem wdrożenie objęło pozostałe jednostki banku w całym kraju – w sumie kilkaset placówek. Obecnie wykorzystywany system jest inny niż ten wdrożony 4 lata temu. Były w nim wprowadzane modyfikacje, usprawnienia, które bardziej dostosowywały go do naszych potrzeb i możliwości – twierdzi Grażyna Szeflińska, Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych w Kredyt Banku.

Jednym z poważniejszych usprawnień była wymiana wcześniej stosowanego silnika decyzyjnego - na silnik decyzyjny firmy Bonair. Silnik decyzyjny, na podstawie strategii, dokonuje automatycznej oceny ryzyka kredytowego klienta i generuje rekomendację decyzji o przyznaniu kredytu bądź odmowie jego udzielenia. Przekazuje te informacje do pracownika banku wraz z uzasadnieniem, jakie elementy miały wpływ na taką odpowiedź systemu. - Do wprowadzenia silnika decyzyjnego firmy Bonair skłoniła nas elastyczność i możliwość indywidualnej adaptacji oprogramowania do potrzeb banku. Wcześniejsze rozwiązanie dawało mniejsze możliwości ingerencji i modyfikacji – ocenia Grażyna Szeflińska.

Prace wdrożeniowe realizowane w Kredyt Banku przez Bonair cały czas podążają za zmieniającymi się wymaganiami banku. Grażyna Szeflińska wskazuje trzy kamienie milowe projektu: połączenie z bazami informacji o klientach (zewnętrznymi i wewnętrznymi), połączenie z modułem bankowości elektronicznej KB24 oraz szersza integracja z systemem transakcyjnym banku. 

W pętli testów

Procedury współpracy między Kredyt Bankiem a firmą Bonair stosowane przy pierwszym wdrożeniu działają do dziś, gdy firma dostarcza modyfikacje systemu lub dołącza do systemu nowe funkcjonalności. Zgodnie z zamówieniami biznesowymi Kredyt Banku firma Bonair przygotowuje aplikacje i po swoich testach przekazuje je do banku. Tu poddawane są kolejnym testom – na instalacji testowej działającej obok produkcyjnego systemu, wykorzystującej zasymulowane dane. - Gdy widzimy, że jakąś operację lepiej by było wykonać inaczej i chcielibyśmy ją usprawnić, przekazujemy uwagi do firmy – mówi Grażyna Szeflińska. - Bonair przygotowuje kolejną wersję aplikacji, uwzględniającą nasze uwagi, a my znów to testujemy.

Gdy testy zakończą się pozytywnie, następuje wdrożenie aplikacji do systemu, zgodnie z ustalonym wspólnie harmonogramem.

Szkolenia – głównie merytoryczne 

W 2002 roku, gdy system był wdrażany, szkolenia były konieczne. Najpierw Bonair szkolił pracowników, którzy powinni znać system w szerszym zakresie, potem Kredyt Bank już „dopracował” się swoich trenerów i to oni szkolili pozostałych pracowników. - Szkolenie ludzi w oddziałach, które jako pierwsze zaczęły korzystać z systemu nie było łatwe, mimo że wcześniej mieli postawione systemy testowe – twierdzi Grażyna Szeflińska. - Mieliśmy też szkolenie elektroniczne – można było wejść do systemu, wpisywać różne dane, przetwarzać wniosek i sprawdzać swoje umiejętności.

Ponieważ system działa w Kredyt Banku od kilku lat, pracownicy zdążyli go dobrze poznać i dodanie nowej funkcjonalności czy modyfikacji nie wymaga przeprowadzania gruntownych szkoleń. Zresztą wszystkie operacje w systemie zostały opisane w podręczniku umieszczonym w wewnętrznej sieci Kredyt Banku. - Pracownicy mają do niego dostęp, a poza tym, co jakiś czas organizujemy szkolenia merytoryczne. Koncentrujemy się na omawianiu, co jest zawarte w poszczególnych funkcjach systemu, jak z nich prawidłowo korzystać – opowiada Grażyna Szeflińska.

Dodatkowym wsparciem dla pracowników jest system podpowiedzi - „chmurki” podające informacje o trudnych elementach w systemie. System podpowiada, jak wypełnić dane pole, a gdy nie zastosuje się ustalonego formatu albo nie wypełni się wymaganych pól, nie pozwoli zapisać dokumentu i przypomni, czego brakuje.

Klient przy bankowym okienku

System jest dostępny dla wszystkich pracowników w okienkach bankowych. Kredyt można więc od początku do końca „załatwić w każdym okienku”. Kredyt gotówkowy albo zmianę limitu rachunku może obsłużyć w pełni – łącznie z wydrukowaniem umowy i podpisaniem jej - dowolny oddział, bez ingerencji centrali. Klient musi tylko dostarczyć wszystkie dane niezbędne we wniosku kredytowym. Jeśli klient ma wszystkie dokumenty, to może natychmiast podpisać umowę. - Zminimalizowaliśmy liczbę informacji potwierdzanych, żeby klient nie musiał biegać i zbierać kolejnych dokumentów. Np. przy ustalaniu limitu w rachunku potrzebna jest deklaracja miesięcznych wpływów na rachunek albo informacja o dochodach, i dowód osobisty – mówi Grażyna Szeflińska.

Gdy klient zjawia się w Oddziale, może albo odpowiadać na pytania urzędnika, który od razu wpisuje dane do formularza wniosku kredytowego, albo wypełnić formularz i na jego podstawie dane są wprowadzane do systemu.

Wypełniony formularz, podpisany przez klienta, przechodzi etapy polityki kredytowej, m.in. weryfikowane jest czy klienta stać na miesięczne spłaty wynikające z kredytu. Dodatkowo oceniane jest ryzyko transakcji na podstawie reguł i strategii podejmowania decyzji – strategia banku przekłada się tu na algorytmy definiowane przez pracowników banku w systemie. Jeśli dokument przejdzie wszystkie etapy z pozytywnym wynikiem i decyzja kredytowa jest pozytywna, klient dostaje informację, że kredyt może być udzielony. Umowa drukowana jest automatycznie z systemu. 

Automatycznie, standardowo, szybko

Obsługa wniosków przez system przyspieszyła podejmowanie decyzji, co jest kluczowe przy udzielaniu dowolnego kredytu na rynku - bo szybkość bardzo decyduje o sukcesie – twierdzi Grażyna Szeflińska. - Wdrożenie systemu jednocześnie nałożyło na nas pewne wymagania, m.in. związane ze standaryzacją produktów kredytowych, co oceniam jako bardzo pozytywne – podkreśla Grażyna Szeflińska.

Procedury czy działania podejmowane w czasie rozpatrywania wniosków są sformalizowane
i ujednolicone dla danego rodzaju kredytu - proces oceny wniosku odbywa się automatycznie, a więc
i szybciej. - Szybka decyzja poparta informacjami z baz danych o kliencie, oceną poziomu ryzyka, polityką kredytową sprawnie wspiera sprzedaż, i jest przyjazna dla klienta, a Bankowi na tym zależy – dodaje Grażyna Szeflińska.

Fakty o wdrożeniu

Co
Kompletne rozwiązanie do obsługi kredytów w Kredyt Banku: system do rejestracji i procesowania wniosków kredytowych (APS), silnik decyzyjny (ScorEngine), narzędzia modelowania strategii scoringowej, automatyczne interfejsy wymiany danych.

Gdzie

Kredyt Bank – centrala w Warszawie; dostęp do systemu ze wszystkich jednostek Kredyt Banku.

Kiedy

Główne etapy: wdrożenie pilotażowe – 2002, połączenie systemu z zewnętrznymi i wewnętrznymi bazami informacji o klientach - 2003, połączenie z modułem bankowości elektronicznej KB24
i systemem firmy Żagiel – 2004, silnik decyzyjny firmy Bonair - 2005
System jest utrzymywany i rozwijany stosownie do zmieniających się potrzeb Kredyt Banku.

 

Korzyści z wdrożenia

  • Usprawnienie procesu kredytowego
  • Minimalizacja czynności manualnych
  • Zwiększenie szybkości podejmowania decyzji
  • Ujednolicenie zasad oceny klientów banku
  • Możliwość przetwarzania dużych wolumenów danych (pośrednik kredytowy)

 

e-max.it: your social media marketing partner