Kredyt od ręki

SKOK-Kopernik wdrożył silnik scoringowy, by zautomatyzować i przyspieszyć ocenę wniosków kredytowych. Dziś automatyczna decyzja o przyznanie kredytu zapada w 2 minuty.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika z Ornontowic świadczy usługi finansowe na rzecz swoich członków. Między innymi udziela im kredytów. Ma oddziały w południowej części Polski - w Zagłębiu, w Małopolsce, w Opolskiem, Łódzkiem, na Górnym i Dolnym Śląsku. W instytucji, która tak prężnie się rozwija i obsługuje coraz większą liczbę klientów, system scoringowy jest bardzo pomocnym narzędziem. Ułatwia podejmowanie decyzji, czy udzielić kredytu, w zależności od cech danego klienta, takich jak dochód, liczba członków rodziny itp.
SKOK-Kopernika wykorzystuje system scoringowy nie tylko do oceny zdolności kredytowej klienta, ale też do budowania oferty dla niego. Po przeanalizowaniu atrakcyjności klienta silnik pomaga ocenić, czy dać temu klientowi kredyt, o który się ubiega, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Gdy klient nie zechce tych warunków spełnić, system pozwala stworzyć dla niego inną ofertę, bezpieczną i akceptowalną dla SKOK-Kopernika.           

Przed wdrożeniem systemu scoringowego, proces podejmowania decyzji był oparty w dużej mierze na „ręcznych” analizach, był stosunkowo pracochłonny i absorbujący pracowników – ocena jednego wniosku zajmowała średnio 12-15 minut. Obecnie system przetwarza dane automatycznie i decyzja podejmowana jest w ciągu 1-2 minut, w zależności od liczby przetwarzanych wniosków w danej chwili. Co ważne, pracownicy dostają gotową odpowiedź bez konieczności wykonywania dodatkowych analiz – twierdzi Wojciech Zając, kierujący działem projektów w SKOK-Kopernik i odpowiadający za wdrożenie systemu scoringowego.

Przemyślany wybór

Wdrożenie silnika scoringowego w SKOK-Kopernik było elementem większego projektu wprowadzenia do firmy scoringu jako takiego. Wybór odpowiedniego oprogramowania wspomagającego był jedną z ważniejszych spraw. Rozpatrywaliśmy 3 oferty. Program z firmy Comarch, SAS i ofertę Bonair. Wybraliśmy system Bonair, ponieważ w pełni realizował założone przez nas cele dla silnika decyzyjnego, oraz ze względu na czytelność obsługi - możliwość zobrazowania za pomocą grafów całego procesu decyzyjnego – argumentuje Wojciech Zając.
Zanim SKOK-Kopernik wybrał silnik Bonair, miał okazję zweryfikować jego możliwości podczas wstępnych rozmów. Miały one dość nietypowy, niemal warsztatowy charakter. Przedstawiciel zarządu SKOK-Kopernik przedstawiał pomysł operacji czy funkcji, a konsultanci z Bonair musieli pokazać, że potrafią ją zaimplementować w systemie scoringowym albo opowiedzieć, jak system daną czynność będzie wykonywał.

Sprawna realizacja

Umowa o wdrożeniu została podpisana na przełomie sierpnia i września 2007 roku. Samo wdrożenie miało się rozpocząć w chwili, gdy zespół SKOK-Kopernik przygotuje środowisko do tego wdrożenia, m.in. serwery z podstawowym oprogramowaniem. Do tego czasu programiści Bonair mieli też dużą pracę do wykonania – musieli przygotować wersję systemu scoringowego współpracującą z bazą danych MS SQL 2005. W pierwotnej wersji system był przystosowany do bazy danych Oracle'a.
Pod koniec listopada 2007 została zainstalowana w SKOK-Kopernik wersja testowa systemu scoringowego. W marcu 2008 zaczął on już działać produkcyjnie, w środowisku rzeczywistym. Sprawna i szybka realizacja wdrożenia była możliwa dzięki temu, że było ono wcześniej dobrze przemyślane, a zespół pracowników SKOK-Kopernik okazał się świetnie zorganizowany.
            Samo wdrożenie silnika scoringowego nie było pracochłonne. Natomiast, aby wykorzystać w pełni możliwości programu, trzeba się do tego dobrze przygotować pod kątem koncepcji – zauważa Wojciech Zając. - Po naszej stronie najwięcej pracy trzeba było włożyć w przygotowanie danych, opracowanie tablic scoringowych i drzewek decyzyjnych.
Silnik Bonairu jest częścią działającego w SKOK-Kopernik programu do obsługi wniosków kredytowych. Konieczna była więc integracja obu systemów. Musieliśmy przystosować nasz system do obsługi interfejsu z silnika Bonair, ustalić sposób komunikacji i wyświetlania odpowiedzi. Te prace też zajęły bardzo dużo czasu – ocenia Wojciech Zając. - Wdrożenie silnika scoringowego przez Bonair przebiegło sprawnie. Jeden duży problem, który się pojawił pod koniec wdrożenia, został dość szybko rozwiązany, a co najważniejsze - po zainstalowaniu kolejnej nakładki został całkowicie zlikwidowany – przyznaje Wojciech Zając.

Szczegółowe testy

We wdrożeniu uczestniczyły 3 osoby z Bonair i 3 pracowników ze SKOK-Kopernik: kierownik projektu, osoba administracyjna i analityk kredytowy, odpowiedzialny za definiowanie strategii, czyli użytkowanie samego edytora strategii scoringowych. Jednak podczas wykonywania testów zespół wdrożeniowy korzystał z pomocy również innych pracowników.
Bonair rzetelnie przetestował system scoringowy w swoim środowisku. Ponieważ jednak było to pierwsze wdrożenie nowej wersji współpracującej z bazą MS SQL, również u klienta uważnie przyglądał się jej działaniu.
Testy systemu scoringowego w SKOK-Kopernik składały się z kilku etapów. Przede wszystkim odbyły się testy sprawdzające zgodność działania programu z założeniami oraz testy sprawdzające poprawność poszczególnych funkcji programu. Drugim ważnym elementem były testy weryfikujące integrację silnika z naszym systemem do obsługi wniosków. Trzeci rodzaj testów sprawdzał poprawność drzewek decyzyjnych i tablic scoringowych – wymienia Wojciech Zając. - Pierwsze dwa etapy realizował samodzielnie dział ryzyka, w ostatnich testach wspomagały go wybrane działy sprzedaży.

Warsztatowe szkolenia

Podczas wdrożenia odbywały się szkolenia z administrowania systemem dla 3 osób oraz w zakresie definiowania scoringowych i użytkowania systemu dla 5 osób. Polegały one nie tylko na omówieniu wszystkich mechanizmów, z którymi użytkownicy systemu mogą się zetknąć, ale przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie definiować algorytmy scoringowe dla konkretnych problemów. Po szkoleniu opracowywali strategie zgodnie z regułami przyznawania kredytów przez SKOK-Kopernik.
Nieliczna grupa uczestników szkolenia nie powinna dziwić. Bezpośrednio na silniku pracują tylko pracownicy działu ryzyka w SKOK-Kopernik, którzy są odpowiedzialni są za budowę strategii kredytowych. Natomiast z efektów działania programu korzystają wszyscy sprzedawcy.       

Po wdrożeniu

Obecna funkcjonalność systemu w pełni nas zadowala. Zadania postawione przed systemem są realizowane dobrze – podsumowuje Wojciech Zając.
Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości czy drobne trudności lub coś działa inaczej niż powinno – Bonair udziela konsultacji lub usuwa mankament. Odległość między Warszawą a Ornontowicami nie ma znaczenia, bo uprawniona osoba w Bonair, może zdalnie podejrzeć, jak system działa u klienta i po uzgodnieniu telefonicznie lub mailem - wprowadzić jakąś zmianę czy modyfikację.

Fakty o wdrożeniu

Co

wdrożenie silnika scoringowego w nowo stworzonej wersji przystosowanej do współpracy z bazą MS SQL 2005, szkolenia

Gdzie

SKOK im Mikołaja Kopernika w Ornontowicach

Kiedy

przełom sierpnia - września 2007 – podpisanie umowy
listopad 2007- instalacja systemu scoringowego w wersji testowej
grudzień 2007-luty 2008 - testy w środowisku testowym i u klienta, szkolenia, budowanie strategii scoringowych testowych i produkcyjnych
marzec 2008- uruchomienie systemu scoringowego w wersji produkcyjnej

 

Korzyści z wdrożenia

  • automatyzacja procesu udzielania kredytu
  • eliminacja dodatkowych, pracochłonnych „ręcznych” analiz 
  • skrócenie czasu weryfikacji wniosku kredytowego i przygotowania oferty dla klienta
e-max.it: your social media marketing partner