Klucz do szybkich kredytów

Wdrożenie systemu CasePro w Kredyt Banku usprawniło współpracę z pośrednikami i przyspieszyło proces udzielania kredytów klientom, korzystającym z usług tych pośredników.

CasePro to system do obsługi dowolnych procesów biznesowych w organizacji, sterowanych danymi. Źródłem sa dokumenty, czy to załączane w postaci elektronicznej, czy też wprowadzane przez elastycznie modelowane formatki ekranowe dostępne przez stronę www. Przykłady zastosowań to:  zamówienia wewnętrzne, wnioski urlopowe, wnioski kredytowe. System koncentruje się na zawartych
w dokumentach danych – to one, po wyekstrahowaniu z dokumentów, podlegają obróbce, są wykorzystywane do przygotowywania raportów, zestawień.

CasePro – bo elastyczny

Siłą systemu CasePro jest jego elastyczność. Dzięki temu, że ma wbudowane modelery do tworzenia struktury danych, formularzy i procesów, może być dostosowany do obsługi wielu spraw
w różnych instytucjach. W Kredyt Banku CasePro służy do obsługi wymiany informacji z pośrednikami, np. doradcami finansowymi, poprzez których klienci składają wnioski kredytowe. Przed wdrożeniem CasePro pośrednicy komunikowali się z Bankiem głównie drogą mailową lub telefonicznie. Takie rozwiązanie nie pozwalało w wystarczającym stopniu zarządzać przepływem informacji - wyjaśnia Grażyna Szeflińska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytami Klientów Indywidualnych KB. Przyspieszenie procesu udzielania kredytów, możliwość monitorowania i raportowania wniosków kredytowych to główne czynniki dla których Bank zdecydował się na wdrożenie CasePro. 
Pod uwagę były brane również inne rozwiązania, ale CasePro miał nad nimi przewagę. Zaproponowane rozwiązanie było już gotowe, co wpływało na szybki termin dostarczenia do Banku. Duża elastyczność aplikacji - pozwalająca na samodzielne zarządzanie treścią informacji bez udziału dostawcy - oraz wcześniejsze pozytywne doświadczenia we współpracy z firmą Bonair zadecydowało o wyborze CasePro – podkreśla Piotr Sikora, Kierownik projektu, Departament IT KB.

Proces przepływu wniosków 

Obecnie pośrednik współpracujący z Kredyt Bankiem wchodzi do systemu CasePro za pomocą zwykłej przeglądarki WWW na swoim komputerze i w formatkach ekranowych wprowadza podstawowe dane wniosku kredytowego. Może też załączyć poszczególne dokumenty od klienta dotyczące wniosku. Wysyła je do banku również w postaci papierowej. Zanim dotrą one do banku, rozpocznie się przetwarzanie wniosku. Pojawia się on bowiem w centralnej bazie Kredyt Banku. Analityk, który ma również dostęp do systemu CasePro, dostaje zadanie obsłużenia wniosku. Weryfikuje, czy np. zgromadzono komplet potrzebnych dokumentów. Jeśli nie, korzystając z CasePro, odsyła wniosek do pośrednika. Pośrednik  widzi, że wniosek wrócił z danego powodu. Kontaktuje się z klientem, by np. dostarczył brakujące dokumenty i dopiero uzupełniony wniosek odsyła do banku.
Analityk wprowadza wniosek po wstępnej, pozytywnej weryfikacji do głównego systemu do obsługi wniosków APS, w którym jest on przetwarzany.  System APS generuje decyzję dotyczącą udzielenia kredytu, którą pracownik banku wprowadza do systemu CasePro – dołączając w postaci PDF-a do wniosku. System APS może wygenerować decyzję o udzieleniu kredytu pod pewnymi warunkami, np. dodatkowych zabezpieczeń. Wówczas pośrednik podejmuje odpowiednie kroki. Gdy klient spełni żądane warunki, pośrednik wprowadza tę informację do systemu i wniosek przechodzi na kolejny etap przetwarzania.
W systemie CasePro jest zamodelowany workflow – proces obsługi wniosku, uwzględniający kto i na jakim etapie musi obejrzeć wniosek i co ma z nim zrobić. Wbrew pozorom jest to dość skomplikowany, bo trzeba uwzględnić różne możliwości interakcji pośrednik-bank, na różnych etapach wniosek może być zwracany do pośrednika i znów trafiać do systemu po uzupełnieniach.             

Modelowanie od podstaw

Osoby modelujące workflow w CasePro opierały się na wstępnych rozporządzeniach Kredyt Banku, dotyczących obsługi sprzedaży przez kanał pośredników, które określają np. jakie dane musi zawierać wniosek. Konsultowały się też z pracownikami odpowiedzialnymi za sprzedaż w kanale pośredników.
W proces wdrożenia CasePro w Banku zaangażowanych było kilkanaście osób zarówno po stronie biznesowej, jak i teleinformatycznej. Cały proces przepływu wniosków, wygląd formularzy oraz raportów został zaprogramowany przez pracowników Banku przy użyciu modułu modelującego. Bonair dostarczył pakiet instalacyjny wraz z dokumentacją techniczną oraz służył wsparciem w trakcie instalacji aplikacji
w Banku
– opowiada Robert Fedyk, Naczelnik Wydziału Aplikacji i Dokumentów w Departamencie Zarządzania Kredytami Klientów Indywidualnych KB.
            Cała inwestycja była jednym dużym wyzwaniem, na które składało się wiele elementów, w  szczególności skomplikowana infrastruktura techniczna, wynikająca z elastyczności aplikacji. Wymaga ona zastosowania złożonych mechanizmów kontrolnych. I testów, co miało bezpośrednie przełożenie na proces implementacji po stronie Banku – ocenia Piotr Sikora. Proces wdrażania i testowania był przeprowadzony wieloetapowo, zgodnie z procedurą obowiązującą w Banku.
Za pomocą wbudowanego w system graficznego modelera do edycji struktury danych zamodelowano, jakie dane będzie zbierał CasePro. Inny modeler umożliwił stworzenie formularzy ekranowych, służących do wprowadzania danych przez pośredników i analityków w banku na różnych etapach procesowania wniosków. Za pomocą kolejnego narzędzia dane i formularze układano w drzewo procesowe i na bieżąco testowano jego fragmenty. Początkowo w pracach tych Bonair wspierał pracowników banku - było to dla nich równocześnie praktyczne szkolenie z modelowania w CasePro struktury danych, ekranów, procesów oraz zarządzania nimi. Modyfikacje i dopasowywanie procesu do potrzeb banku, uzupełniane danych, poprawianie wyglądu formularzy itd. przeprowadzali już sami pracownicy banku.
Aplikacja usprawniła głównie proces zarządzania wnioskami wpływającymi do Banku oraz przyspieszyła proces udzielania kredytów poprzez szybsze przekazanie decyzji kredytowej do brokera, np. dzięki możliwość monitorowania czasów procesowania na poszczególnych etapach procesu. Powyższe korzyści mają dla Banku przełożenie na lepszą i bardziej efektywną współpracę z pośrednikami – podsumowuje Grażyna Szeflińska.

Fakty o wdrożeniu

Co

system CasePro

Gdzie

centrala Kredyt Banku

Kiedy
marzec- kwiecień 2008 – modelowanie procesu przez pracowników banku przy współpracy Bonair, szkolenia
maj-czerwiec 2008 - strojenie i modyfikacja procesu w Kredyt Banku
lipiec-sierpień - uruchomienie pilotażowej wersji systemu dla wybranych pośredników
wrzesień – produkcyjne uruchomienie systemu.

 

Korzyści z wdrożenia

  • usprawnienie procesu zarządzania wnioskami wpływającymi do banku
  • przyspieszenie procesu udzielania kredytów
  • bardziej efektywna współpraca z pośrednikami
  • kontrola SLA dla obsługi wniosków

System CasePro w Kredyt Banku
Architektura systemu CasePro w Kredyt Banku jest trójwarstwowa. Aplikacja webowa wystawiona na serwerach WWW, umożliwia pośrednikom wprowadzanie danych dotyczących wniosków, a analitykom bankowym dostęp do tych wniosków i komunikowanie się z pośrednikami. Pomiędzy aplikacją a bazą danych pośredniczy trzeci komponent - serwer aplikacyjny i workflow..
System CasePro wykorzystuje technologię .NET. Formularze są tworzone za pomocą technologii InfoPath firmy Microsoft. Ponadto wykorzystywany jest zestaw komponentów do budowania procesów - Windows Workflow Foundation oraz do komunikacji z otoczeniem - Windows Comunication Foundation.

e-max.it: your social media marketing partner